Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Konteineru pārvadājumus ietekmējošo faktoru analīze Baltijas jūras reģionā
Nosaukums angļu valodā Analysis of factors influencing container transportation in the Baltic Sea region
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Roberts Gailītis
Recenzents VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks
Anotācija Bakalaura darba autore Linda Čevere izstrādāja darbu, kura tēma ir “Konteineru pārvadājumus ietekmējošo faktoru analīze Baltijas jūras reģionā”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz jūras konteineru pārvadājumus ietekmējošo faktoru izpētes un analīzes rezultātiem, izvērtēt konteineru pārvadājumu attīstības perspektīvas Baltijas jūras reģionā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatīta un analizēta jūras konteineru pārvadājumu nozare un tās izaicinājumi. Otrajā bakalaura darba nodaļā tiek apskatīti un analizēti jūras konteineru pārvadājumus ietekmējošie faktori Baltijas jūras reģionā, tika pētītas Baltijas jūras reģiona galvenās konteinerostas un veikts to salīdzinājums, pēc eksporta un importa rādītājiem un ostu specifikācijām. Trešajā nodaļā bakalaura darba autore apskata attīstības perspektīvas jūras konteineru pārvadājumiem Baltijas jūras reģionā. Analizējot ģeopolitiskās situācijas Krievijā un Ukrainā ietekmi uz eksportu un importu, CO2 emisiju samazināšanas iespējas, kā arī digitalizācijas lomu jūras konteineru pārvadājumu nāktones attīstībā. Bakalaura darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi jūras konteinerkravu pārvadājumu attīstības perspektīvām Baltijas jūras reģionā. Bakalaura darba apjoms ir 66 lappuse, tajā ir iekļautas 17 tabulas un 18 attēli. Bakalaura darbā ir izmantotas 67 bibliogrāfiskā saraksta vienības un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Baltijas jūras reģions, konteineru pārvadājumi pa jūru, attīstības iespējas, ģeopolitiskie koflikti, digitalizācija, apkārtējās vides piesārņojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Baltic Sea region, container shipping, development opportunities, geopolitical conflicts, digitization, environmental pollution
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 21:43:35