Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Risku vadība autotransporta kravu pārvadājumos
Nosaukums angļu valodā Risk management in road freight transportation
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents SIA “Baltic Logistic Solutions” Komercdaļas vadītāja Krista Tannere
Anotācija Bakalaura darba autore Keita Mieme izstrādāja darbu, kura tēma ir „Risku vadība autotransporta kravu pārvadājumos”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt un novērtēt iespējamos riskus autotransporta kravu pārvadājumos, kā arī izstrādāt iespējamos priekšlikumus to mazināšanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā darba autore izpētīja uzņēmumu iespējamo ārējo un iekšējo risku pārvaldības pamatprincipus. Bakalaura darba otrajā nodaļā darba autore veica autotransporta kravu pārvadājumu statistikas analīzi un autotransportā raksturīgo risku analīzi. Tika veikta risku novērtēšana, izmantojot divas puskvantitatīvās novērtēšanas metodes, tas ir, Somijas piecu ballu un Ministru kabineta izstrādāto risku novērtēšanas metodes. Bakalaura darba trešajā nodaļā darba autore risku novērtēšanai izmantoja kvalitatīvo metodi, izstrādājot risku kartes, kurās tika analizēti iespējamie riska cēloņi un sekas, kā arī piedāvāti iespējamie pasākumi riska mazināšanai. Trešās daļas noslēgumā tika veikti zaudējuma aprēķini, kas radušies kļūdainas datu apstrādes rezultātā. Darba noslēgumā balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika veikti secinājumi un sniegti priekšlikumi izvirzītā mērķa sasniegšanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Darbā iekļauti 22 attēli, 12 tabulas un četras formulas. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Riski, autopārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks, road transportation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 20:58:22