Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Autotransporta degvielas piegāžu plānošanas procesa uzlabošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of road transport fuel distribution planning process
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Kotļars
Recenzents Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF prezidents, RTU prakt.doc. Aivars Gulbis
Anotācija Bakalaura darba autore Agija Spridzāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Autotransporta degvielas piegāžu plānošanas procesa uzlabošana”. Loģistikas procesu optimizācija ir svarīga konkurences apstākļos, degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu vidū ir sīva konkurence. LEAN metodoloģijas pamatā ir procesu optimizācija, lai atbrīvotos no liekām darbībām un tie būtu efektīvi, palielinot uzņēmumam peļņu. Bakalaura darba pētījuma objekts ir degvielas pārvadājumi ar autotransportu, priekšmets ir degvielas piegāžu plānošana uz degvielas uzpildes stacijām. Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus sauszemes degvielas piegāžu plānošanas procesa uzlabošanai un izmaksu samazināšanai degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumos. Pētījuma ietvaros autore analizē degvielas mazumtirdzniecības tirgu Latvijā un plānošanas procesu, analizē LEAN metodes. Muda zudumu novēršanas metode nosakot nepieciešamo darba stundu skaitu. Pielietota standartizēšanas metode, lai ar mikroelementu plānošanas metodes palīdzību, noteiktu laika posmus, kuros visefektīvāk veikt piegādes. Tieši laikā metode pielietota, lai optimizētu degvielas krājumus degvielas uzpildes staciju glabāšanas tvertnēs, netiktu iesaldēti uzņēmuma aktīvi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 20 attēli, 13 tabulas un 6 pielikumi uz 12 lpp. Darbā izmantotas 51 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi degvielas piegāžu plānošana, LEAN metodes, loģistikas procesu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā fuel delivery planning, LEAN methods, optimization of logistics processes
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 20:10:45