Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un krievvalodīgi runājošo ārvalstu viesstrādnieku integrācija darba aizsardzības vidē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Labour protection system development and integration of russian-speaking foreign migrant workers into the labour protection environment in Latvia
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba tēma: “Darba aizsardzības sistēmas pilnveide un krievvalodīgi runājošo ārvalstu viesstrādnieku integrācija darba aizsardzības vidē Latvijā”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm (bez pielikumiem). Darbā iekļauti 35 attēli, 13 tabulas, pievienoti 10 pielikumi. Galvenie informācijas avoti: Darba izstrādei tika izmantota zinātniskā un profesionālā literatūra darba aizsardzībā, Latvijas Republikas tiesību akti, valsts iestāžu pārskati un statistikas dati, pētāmā uzņēmuma iekšējā informācija, dažādi interneta resursi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 96 nosaukumi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti Maģistra darba mērķis ir izstrādāt universālus principus efektīvai darba aizsardzības sistēmas izveidei būvniecības uzņēmumā, kurā tiek nodarbināti ārvalstu viesstrādnieki. Teorētiskajā daļā tiek aplūkoti galvenie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību akti, kas jāņem vērā, izstrādājot darba aizsardzības sistēmu būvniecības uzņēmumā, kā arī ir apkopots normatīvo aktu kopums, kas nosaka kārtību ārvalstu viesstrādnieku nodarbināšanai Latvijā. Analītiskajā daļā raksturota pašreizējā situācija būvniecības nozarē Latvijā kopumā, ietverot nelaimes gadījumu darbā un arodslimību statistiku. Kā arī analizēti viesstrādnieku aptaujā iegūtie dati, raksturoti izpētes gaitā konstatētie darba vides riska faktori un to bīstamības pakāpes iekšējo būvdarbu veikšanas vietā. Praktiskajā daļā doti priekšlikumi konstatēto darba vides risku novēršanai vai samazināšanai, izstrādāti padomi darba aizsardzības sistēmas izveidei uzņēmumā, kurā tiek nodarbināti viesstrādnieki, kā arī dots autores redzējums par dokumentu aprites sistēmas pilnveidošanu efektīvas darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanai. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, ārvalstu viesstrādnieki, būvniecība, integrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection, foreign migrant workers, construction, integration
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 15:43:46