Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveide
Nosaukums angļu valodā Trading company`s labour protection system improvement
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Tirdzniecības uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveide”. Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības katedras, bakalaura profesionālo studiju programmas “Drošības inženierija” 4. kursa studente Sindija Ābele. Bakalaura darba vadītājs ir Maģistrs, praktiskais docents darba aizsardzībā Jānis Bērziņš. Darba temats ir aktuāls sakarā ar lielu nodarbinātības, nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu pētāmajā nozarē, īpaši mazumtirdzniecībā. Darba mērķis ir izpētīt apavu mazumtirdzniecības uzņēmumu un konstatēt, kādi darba vides riski pastāv nozarē nodarbinātajiem, kā arī izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveidei un darba apstākļu uzlabošanai. Darba teorētiskajā daļā tiek izpētīta tirdzniecības nozares specifika un būtība, analizēta nelaimes gadījumu un arodslimību statistika pētāmajā nozarē, definētas prasības mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem un izvēlēta darba vides riska faktoru metode. Darba analītiskajā daļā tiek aprakstīta pētāmā uzņēmuma struktūra, darba aizsardzības organizācija, analizēta no uzņēmuma iegūtā informācija, analizēti aptaujas rezultāti un aprakstīts darba vides risku novērtējums uzņēmumā. Darba praktiskajā daļā, pamatojoties uz identificētajiem darba vides riska faktoriem, tiek aprakstītas iespējamās arodslimības, kuras var izraisīt analizētie darba vides riska faktori, aprakstīti iespējamie preventīvie pasākumi, inovācijas darba vides risku faktoru ietekmes mazināšanai un novēršanai, kā arī izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas pilnveidei. Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm, 28 attēliem, 4 tabulām, 3 pielikumiem. Bakalaura darba izstrādē, tika izmantoti 39 literatūras avoti. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour protection system improvement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 15:02:49