Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa risku analīze vieglo automašīnu degvielas patēriņa uzskaitē"
Nosaukums angļu valodā “Analysis of VAT Risks in Recorded Fuel Consumption for Passenger Cars”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sandra Bāliņa
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa risku analīze vieglo automašīnu degvielas patēriņa uzskaitē”. Autores darba mērķis ir identificēt problēmas un iespējamos riskus šī brīža vieglo automašīnu degvielas uzpildes uzskaitē un rast iespējamos risinājumus problēmu un risku mazināšanai. Darba pētījuma objekts ir pievienotās vērtības nodoklis un pētījuma priekšmets ir pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšana priekšnodoklī, iegādājoties degvielu vieglajām automašīnām uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba apjoms ir 50 lapaspuses, tajā ir iekļautas 6 tabulas un 12 attēli. Bibliogrāfiskais saraksts satur 51 avotu, no tiem 42 avotus latviešu un 9 avotus angļu valodā. Bakalaura darba pirmajā daļā tika pētītas personu iespējas pievienotās vērtības nodokli atskaitīt priekšnodoklī, iegādājoties degvielu vieglajai automašīnai, kā arī nepieciešamo atskaišu pildīšana. Tika konstatētas iespējamās problēmas un iespējamie iemesli nelikumīgai priekšnodokļa atskaitīšanai, tika pētīti arī Valsts ieņēmuma dienesta kontroles pasākumi un iespējas konstatēt nesakritības. Bakalaura darba otrajā daļā tika izvirzīti iespējamie risinājumi problēmu un risku mazināšanai, kā arī tika pētīta citu Eiropas Savienības valstu pieredze. Bakalaura darba trešajā daļā tika noteikti iespējamie zaudējumi šī brīža pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas kārtībā un tika noteikti ieguvumi no risinājumu ieviešanas. Bakalaura darba izstrādes laikā tika saskatītas problēmas un riski šī brīža pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas kārtībā, lai šo problēmu un riskus samazinātu, ir nepieciešams samazināt apmēru, kādu persona drīkst atskaitīt pievienotās vērtības nodokli priekšnodoklī, no šī brīža 50% uz 25%.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, degviela, priekšnodoklis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax, fuel, input tax.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2022 08:57:33