Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas dienesta un kravu apkalpojošo uzņēmumu sadarbības iespēju analīze Rīgas brīvostā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Opportunities for Cooperation between the Customs Authorities and Cargo Companies in the Freeport of Riga”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Bakalaura darba “Muitas dienesta un kravu apkalpojošo uzņēmumu sadarbības iespēju analīze Rīgas brīvostā” mērķis ir iegūt informāciju par Rīgas brīvostas darbību, Rīgas brīvostas esošo uzņēmumu un iestāžu sadarbība ar muitas dienestu. Pētījuma aktualitāti akcentē Rīgas brīvostas darbību un iesaistītos dalībniekus kravu apkalpošanas procesos, kas nodrošina drošības un drošuma pasākumus Rīgas brīvostā. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek noteikti uzdevumi: 1. Pamatojoties uz literatūru, izpētīt Rīgas brīvostas, stividorkompānijas un kuģu aģentu būtību; 2. Pamatojoties uz literatūras avotiem noskaidrot Rīgas brīvostā darbojošos uzņēmumus un iestādes; 3. Izanalizēt Rīgas brīvostā darbojošos uzņēmumu un iestādes sadarbību ar muitas dienestu; 4. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus iestādēm un kravu apkalpojošiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu sadarbības attīstību Rīgas brīvostā. Bakalaura darba pētījumu objekts ir muitas dienests un kravu apkalpojošie uzņēmumu Rīgas brīvosta, pētījuma priekšmets ir sadarbība. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek analizēta Rīgas brīvostas darbība, radītāji un kravu pavadājamu nodrošināšanā iesaistītie dalībnieki. Otrajā daļā tiek analizēts Rīgas brīvosta darbojošās iestādes un uzņēmumu darbību un informācijas apmaiņu. Trešajā daļā tiek analizēta muitas dienesta un kravu apkalpojošo uzņēmumu sadarbības Rīgas brīvostā līdz šim, lai izteiktu priekšlikumus sadarbības uzlabošanai kravu apkalpošanas procesos un nodrošināšanā. Darba apjoms ir 60 lappuses, izmantoti 11 attēli un pievienoti 6 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 34 vienības.
Atslēgas vārdi Muitas dienests, Rīgas brīvosta, sadarbība, stividorkompānijas, kuģu aģenti
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom, Freeport of Riga, cooperation, stevedoring companies, shipping agents
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2022 20:15:38