Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nekustamā īpašuma nodokļa lomas pašvaldību budžetos novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Role of Real Estate Tax in Local Government Budgets"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Vaira Gromule
Anotācija Bakalaura darbs “Nekustamā īpašuma nodokļa lomas pašvaldību budžetos novērtējums” ir izstrādāts, lai iepazītos ar nekustamā īpašuma nodokli un novērtētu to lomu, kā arī salīdzinātu divas savstarpēji dažādās pašvaldībās - Rīgas pašvaldību un Gulbenes novada pašvaldību, kā arī izstrādātu priekšlikumus abām pašvaldībām. Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgais nodoklis Latvijas Republikā, kurš pilnā apmērā tiek novirzīts pašvaldību budžetiem, kamēr citi nodokļi pašvaldībām nonāk tikai noteiktā daudzumā, līdz ar to darba mērķis bija noskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi uz pašvaldību budžetiem, analizējot arī citu nodokļu pienesumu pašvaldību budžetiem tos savstarpēji salīdzinot. Lai novērtētu nekustamā īpašuma nodokļa lomu Latvijā, bakalaura darbā tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot informāciju un iepazīties ar teoriju par nodokļiem un to veidiem; 2. Iepazīties ar likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli”, kā arī ar nekustamā īpašuma nodokli saistošajiem Ministru Kabineta noteikumiem; 2. Iepazīties ar Rīgas un Gulbenes novada pašvaldību publiskotajiem gada pārskatiem; 3. Analizēt nekustamā īpašuma nodokļa nozīmīgumu divu pašvaldību budžetos; 4. Salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa nozīmīgumu savstarpēji abās pašvaldībās par vairākiem gadiem; 5. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus par darba gaitā iegūtu informāciju. Bakalaura darbā tiks izmantotas dažādes metodes: salīdzinošā metode un analītiskā metode. Tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Rīgas pašvaldībai un Gulbenes novada pašvaldībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Darbs sastāv no 59 lappusēm, 3 daļām, 6 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir iekļautas 8 tabulas un 6 attēli. Darbā ir izmantots 31 bibliogrāfiskais avots, no kuriem 30 ir latviešu valodā un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma nodokļa lomas pašvaldību budžetos novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of the Role of Real Estate Tax in Local Government Budgets
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2022 18:32:24