Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Operation of Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Lektora p.i., Mg.oec. Tatjana Celmiņa
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Igors Sprogins Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt), Mg.oec. Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 19 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 40 avoti latviešu, 28 angļu, un 4 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Šobrīd pakalpojuma uzņēmuma personāla sastāvs nav pietiekams, lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību un īstenotu uzņēmuma attīstības projektu. Pakalpojuma uzņēmuma attīstību kavē arī nelabvēlīgie grozījumi nodokļu likumdošanā. Labs pamats pakalpojuma uzņēmuma attīstībai ir pieredzējis vadītājs un stabilas attiecības ar vienīgo klientu, kas pirmajos uzņēmuma darbības gados nodrošināja uzņēmumam ieņēmums. Plānotais uzņēmuma attīstības projekts ir dzīvotspējīgs un rentabls, jo nodrošinās uzņēmumam peļņas un rentabilitātes paaugstināšanos. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sprogins. I., Kamols, U. (2022). Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 65 lpp.
Atslēgas vārdi pakalpojumu uzņēmums, stratēģija, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā service company, strategy, development
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2022 12:48:35