Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kanban metožu un rīku pielietošana publisko iepirkumu vadīšanā
Nosaukums angļu valodā Application of Kanban Methods and Tools in the Framework of Public Procurement
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiska un prakstiskā, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 1 tabula, Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 7 angļu, 10 krievu un 1 ukraiņu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Kanban metodes un rīkus var izmantot piedāvājumu sagatavošanai Lieliem būvniecības konkursiem. Piedāvātais Kanban modelis piedāvājumu sagatavošanai ietver arī Agile un LEAN pieejas. Ieviešot Kanbanu, ir svarīgi mērīt Kanbana briedumu, vizualizēt procesus un jēgpilni komunicēt. Piedāvātais Kanban modelis pēc ekspertu domam var uzlabot darba efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krūze, K., Šatrevičs, V. (2022). Kanban metožu un rīku pielietošana Publisko iepirkumu vadībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 64 lpp.
Atslēgas vārdi Kanban, Publiskie iepirkumi, Scrum, Piedāvājumu sagatavošana, Procesu efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Kanban, Scrum, Tender, Public procurement, Process Optimization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2022 14:48:30