Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla vadības sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Human Resource Management System in a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darba autors: Santa Zvaigzne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Lektore, Mg. Psih., Mg oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla vadības sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Zvaigzne, S., Gailīte S. (2022). Personāla vadības sistēmas pilnveides projekts pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UVI TIN, bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 74 lpp.
Atslēgas vārdi personāla speciālists, HORIZON, pakalpojuma uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā human resource specialist, HORIZON, service company
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2022 13:14:56