Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums P2P pūļa finansēšanas platformas kā MVU kreditēšanas alternatīva tradicionālajām bankām
Nosaukums angļu valodā P2P Crowdfunding Platforms as SME Lending Alternative to Traditional Banks
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Raimonds Lieksnis
Recenzents Edgars Voļskis
Anotācija Abstract (in Latvian) Šajā pētījumā ir analizēts parādu kolektīvā finansēšana Latvijā un Baltijas valstīs kā alternatīvais kreditēšanas avots maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šī pētījuma mērķis ir noteikt, vai parādu kolektīvās finansēšanas platformas var uzskatīt par dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu alternatīvu tradicionālajai banku MVU kreditēšanai. Pētījumā uzmanība pievērsta arī kolektīvās finansēšanas perspektīvu izvērtēšanai, lai MVU kreditēšanas segmentā iegūtu ievērojamu tirgus daļu. Pētījums ir balstīts uz informācijas analīzi par tradicionālajiem un alternatīvajiem kredītēšanas tirgiem, kā arī intervijām ar MVU kreditēšanas nozares dalībnieku pārstāvjiem – baņķieriem un parādu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Kā modeļi tika izmantoti reāli strādājoši uzņēmumi, lai novērtētu banku finansējuma pieejamību un kopfinansējuma finansējuma piesaistes iespējamību. Šī pētījuma secinājums – īstermiņā MVU parādu kolektīvās finansēšanas sniedzēji turpinās darboties tādās nišās kā nekustamais īpašums, tehnika, lauksaimniecība, rēķinu tirdzniecība. Lai MVU kolektīvā finansēšana kļūtu par dzīvotspējīgu alternatīvu banku kreditēšanai, finanšu sektoram ir jāpārveido. Tirgus transformācija ir ilgs process un prasa visu ieinteresēto pušu – banku, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, finanšu iestāžu – sadarbību. Tirgus transformācijas priekšnoteikums ir kolektīvās finansēšanas regulējuma ieviešana, kas šobrīd atrodas pārejas periodā. Regulējuma trūkums ir šķērslis institucionālajiem investoriem sadarboties ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Institucionālo investoru parādīšanās samazinās kolektīvās finansēšanas izmaksas un padarīs kolektīvo finansējumu pieejamāku MVU.
Atslēgas vārdi MVU, Latvija, alternatīva finansēšana, kolektīvā finansēšana, finansējums, kolektīvās finansēšanas sniedzējs, platformas, darbības uzsākšana, aizdevums, kreditēšana,
Atslēgas vārdi angļu valodā SME, Latvia, alternative financing, crowdfunding, funding, crowdfunding service provider, platforms, start-up, financing, loan, lending
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2022 23:53:11