Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Neuzkrītoši manipulēta lēmumu pieņemšana Latvijas izplatīšanas biznesa vidē
Nosaukums angļu valodā Unobtrusively Manipulated Decision-Making in Latvian Distribution Business Environment
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Agnis Stibe
Recenzents Inese Eglīte
Anotācija Maģistra darba tēma – “neuzkrītoši manipulēta lēmumu pieņemšana Latvijas izplatīšanas biznesa vidē”. Darba aktualitāti nosaka strauji izplatošā un aktīvi izmantotā gan psiholoģiskā, gan tehnoloģiskā ietekme uz cilvēku lēmumu pieņemšanu. Mūsdienu informācijas tehnoloģiju resursu ietekme ir kļuvusi algoritmiska un jau ir pakļauta regulatorikai, taču cilvēku socio-psiholoģiskā mijiedarbība ir kļuvusi sarežģīti izmērāma dēļ informācijas pārsātinājuma un biežās faktu sagrozīšanas. Šādos apstākļos neatkarīga cilvēku lēmumu pieņemšana ir stipri apdraudēta, jo sākotnējās zināšanas tiek izkropļotas. Turklāt, palielinoties informācijas izplatīšanas ātrumam, ietekmes iespējas tiek pakļautās transformācijai, kas dod iespēju veiksmīgāk paslēpt īstos nodomus. Šādi tiek veiktas neuzkrītošās manipulācijas uz lēmumu pieņemšanu un attiecīgo indivīda tālāko rīcību. Darba mērķis ir noskaidrot lēmumu pieņemšanas pakļautību neuzkrītošai manipulācijai Latvijas izplatīšanas biznesa vidē, kas nodrošina gandrīz 25% no valsts iekšzemes kopprodukta. Pētniecības uzdevumi ir analizēt teorētiskus un praktiskus datus par manipulāciju, tās neuzkrītošu pazīmi un lēmumu pieņemšanu, veicot pieejamās zinātniskās literatūras analīzi. Tāpat arī veikt kvalitatīvu aptauju Latvijas izplatīšanas biznesa vidē, apstrādāt un analizēt anketēšanas datus, izdarīt secinājumus un piedāvāt ieteikumus. Pētniecības instruments - anketa. Pētniecības metode: aptauja. Izvirzītā hipotēze: Latvijas izplatīšanas biznesa vidē pastāv risks par neuzkrītošās manipulācijas ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir plaši aplūkots manipulācijas jēdziens, detalizēts lēmumu pieņemšanas process, kā arī definēti izplatīšanas biznesa vides galvenās iezīmes un formas. Otrajā daļā ir aplūkoti un analizēti uzvedības izpētes modeļu galvenie aspekti, ar detalizētu ieskatu uz zināšanu-rīcības plaisas modeli. Trešajā daļā ir aprakstīti pētījuma darba rezultāti, un veikta to analīze. Darba beigās ir izvirzīti ieteikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas satur 8 tabulas un 15 attēlus.
Atslēgas vārdi Neuzbāzīgums, manipulācija, lēmumu pieņemšana, zināšanu-rīcības plaisas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Unobtrusiveness, manipulation, decision-making, Knowledge-Behaviour Gap model
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2022 20:21:06