Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Profesionālo spēju palielināšana sabiedrisko attiecību profesionāļiem nozares sekmīgai izaugsmei strauji mainīgos tirgus apstākļos
Nosaukums angļu valodā Building the Capability of PR Professionals to Successfully Grow the Industry During the Times of Massively Changing Marketplace
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Daiga Ērgle
Recenzents Anita Gaile
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir "Sabiedrisko attiecību profesionāļu prasmju un spēju stiprināšana nozares izaugsmei strauji mainīgos tirgus apstākļos". Darba mērķa sasniegšanai autore uz veiktā pētījuma pamata ir izveidojusi aktuālo spēju karti, kā arī rekomendācijas profesionālo spēju attīstībai, lai tās atbilstu sabiedrisko attiecību aģentūras "X" biznesa izaugsmes mērķiem. Rekomendācijas un to ieviešanas plāns ir piemērojams arī citiem uzņēmumiem; tas balstās uz veiklā (adaptīvā) jeb agile uzņēmuma struktūras modeļa veicināšanu, kā arī tādas mācību vides un programmas izveidi, kas koncentrējas uz personības iezīmju un sociālo prasmju (soft skills) attīstību. Darbā aprakstītas sabiedrisko attiecību un komunikācijas nozares attīstības tendences, kā arī nozares pamatrādītāji un situācija Latvijā. Darbs ietver vienas sabiedrisko attiecību aģentūras analīzi, identificējot problēmu, uz kuru virzīts veiktais pētījums – kā risināt kvalificētu darbinieku piesaistes jautājumu un kā savlaicīgi noteikt darbinieku attīstības vajadzības, lai nekavētu uzņēmuma izaugsmes plānus un nesamazinātu konkurējošās priekšrocības. Darbā ietvertā sabiedrisko attiecību profesijas vadlīniju un standartu analīze, kā arī veiktā praktizējošo sabiedrisko attiecību speciālistu aptauja ļāva noteikt, kādas spējas profesionāļi Latvijā vērtē kā visnepieciešamākās. Darbā veikts darbinieku attīstības programmas ieviešanas izmaksu aprēķins. Iegūtie dati salīdzināti ar darbinieku mainības izmaksu rādītājiem sabiedrisko attiecību aģentūrā "X". Darbs sastāv no 6 nodaļām, 17 tabulām un 21 attēla, 9 pielikumiem un 29 atsaucēm. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Spējas un prasmes, sabiedriskās attiecības, profesijas standarts, personības attīstība, adaptīva (agile) organizācijas struktūra, mācības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Capability approach, public relations, professional framework, personal development, agile organisations, training
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2022 14:24:14