Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Automašīnu koplietošanas izmantošana un demogrāfiskie faktori Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Car Sharing usage and Demographic Factors in the Baltic States
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Andrejs Jakobsons
Anotācija 21. gadsimtā izgudrots pasažieru pārvadājumu pakalpojums ar nosaukumu karšerings spēcīgi konkurēja ar iepriekš zināmiem pakalpojumiem, kas nodrošināja pārvadājumus privātpersonām, piemēram, taksometriem un klasisko automašīnu nomu. Baltijas valstīs šāda veida pakalpojumi parādījās tikai 2010.gadu vidū, iegūstot uzticību un atzinību Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju vidū. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt Baltijas valstu demogrāfisko faktoru ietekmi uz karšeringa lietošanu. Šī darba kontekstā tiks apsvērta free-float tipa karšerings, šāda veida karšerings nozīmē, ka indivīdi var iznomāt transportlīdzekli jebkurā pieejamā vietā apkalpošanas zonā, kā arī nodot transportlīdzekli jebkurā apkalpošanas zonā. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumu, tika veikta aptauja starp trīs Baltijas valstu iedzīvotāju izlasi, kurā respondenti atbildēja uz jautājumiem par pieredzi, izmantojot karšeringa pakalpojumus, un attieksmi pret šiem pakalpojumiem. Lai noteiktu korelāciju starp karšeringa pakalpojumu izmantošanu un demogrāfiskajiem faktoriem, respondenti atbildēja arī uz demogrāfiskajiem jautājumiem. Rezultāti tika analizēti, izmantojot lineāro regresiju un chi-testu. Pētījuma rezultāti parādīja, ka nav pamata uzskatīt, ka pastāv korelācija starp pētāmās populācijas izlases demogrāfiskajiem faktoriem un karšeringa izmantošanu. Šie rezultāti nozīmē, ka Baltijas valstu iedzīvotāju vidū nav būtisku atšķirību apgalvot, ka demogrāfiskie faktori var ietekmēt karšeringa lietošanai.
Atslēgas vārdi kopīga mobilitāte, free-float karšerings, ekoloģisks pārvadājums, automašīnu īpašumtiesības
Atslēgas vārdi angļu valodā shared mobility, free-float carsharing, sustainable transportation, car ownership
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2022 17:24:51