Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Attiecības starp programmatūras izmantošanas biežumu un klientu pirkumu lēmumiem attiecībā pret biznesa modeļiem audio programmatūras sfērā: SAAS var pastāvīga licenzēšana
Nosaukums angļu valodā The Relationship between Frequency of Software Usage and Customers’ Purchase Decisions towards the Business Model of the Audio Software: SAAS or Perpetual Licensing
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Kārlis Jānis Ātrens
Anotācija Šis pētījums izvērtē saistību starp audio programmatūras lietošanas biežumu un iegādes lēmumu atkarīgi no uzņēmējdarbības modeļa: SaaS vai pastāvīgās licences. Hipotēze, ko pētījuma mērķis ir pierādīt, ir tāda, ka klients, kurš biežāk izmanto audio programmatūru, visticamāk iegādāsies pastāvīgās licencēšanas programmatūru. Stratificētai izlasei, kurā bija 126 dalībnieki, kuri ir saistīti pa audio tehnoloģiju nozarēm, bija jāaizpilda anketa, kurā tika uzdoti situācijas jautājumi par pirkuma lēmumiem, demogrāfiskie jautājumi un jautājumi, kas saistīti ar audio programmatūras lietošanas biežumu un funkcijām. Apkopotie dati tika analizēti, izmantojot salīdzināšanas testus un regresijas modeli, lai redzētu rezultātus no vairākām perspektīvām. Rezultāti ir parādījuši spēcīgu korelāciju starp lietošanas programmatūru un biznesa modeļa izvēli, norādot, ka bieži vien priekšroka tiek dota pastāvīgai licencei, ja persona programmatūru izmanto katru dienu. Turklāt tika novērota korelācija starp dzimumu un lēmumu par pirkumu, radot papildu ietekmi uz datiem. Tomēr, ņemot vērā pagātnes pētījumu trūkumu par tēmu un izpētes instrumenta nepilnībām, ir nepieciešama padziļināta izpēte, lai labāk izprastu iemeslus, kādēļ noteikta audio programmatūras iegāde. Ir arī vēl vairāki virzieni turpmākajiem pētījumiem, kas var koncentrēties uz šaurākam izlasēm, piemēram, ārštata darbiniekiem un korporatīvajiem klientiem, vai paplašināt pieejamo biznesa modeļu sarakstu. Turklāt var veikt eksperimentālu pētījumu, lai atbrīvotos no cenu faktora, kas būtiski ietekmē lēmumu pieņemšanu. Teorētiskā izpēte ir balstīta uz 64 literatūras avotiem, liekot uzsvaru uz pieejamo statistisko informāciju par apmierinātību ar darbu. Diplomdarba apjoms ir 49 lappuses, tajā iekļautas 4 tabulas, 2 figūras un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi biznesa modelis, SaaS, pastāvīgā licence, lietošanas biežums, pirkuma lēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā business model, SaaS, perpetual license, usage frequency, purchase decision
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2022 18:16:45