Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Centrālās Bankas komunikācijas ietekmes novērtējums finanšu tirgū
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Effect of Central Bank’s Communication on the Financial Market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristaps Freimanis
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Arvien vairāk tiek atzīts, ka monetārā politika būtībā ir saistīta ar gaidu pārvaldību. Tālāku virzību šajā jomā veicināja centrālo banku loma inflācijas mērķa sasniegšanā. Šī darba mērķis ir sniegt papildu ieskatu par centrālās bankas komunikācijas ietekmi uz finanšu tirgu, pamatojoties uz unikālu Eiropas Centrālās bankas sniegto avotu – tās runu krājumu, sākot no 20.gadsimta 90. gadiem. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un analītiskās. Teorētiskajā daļā ir apkopota literatūras analīze par centrālās bankas komunikāciju un pašreizējās metodoloģiskās pieejas attiecībā uz komunikācijas ietekmi uz finanšu tirgu. Analītiskajā daļā autors aplūko centrālās bankas komunikācijas ietekmi uz finanšu tirgu pēc atslēgvārdiem, tādējādi klasificējot runas kā optimistiskas, neitrālas vai pesimistiskas. Pētījuma hipotēze ir tāda, ka optimistiska runa izraisītu pozitīvu finanšu tirgus reakciju, neitrāla runa – gandrīz nekādu reakciju un pesimistiska runa – negatīvu reakciju. Pētījuma rezultāti liecina, ka runu ietekme uz finanšu tirgu notiek tā kā gaidīts, papildus komentējot, ka tirgū ir daudz neitrālu reakciju arī uz optimistiskām un pesimistiskām runām. Darbā ir 58 lappuses (bez pielikumiem), 8 attēli, 4 tabulas, 0 formulas un 1 pielikumi.
Atslēgas vārdi centrālās bankas komunikācija, centrālās bankas runas, finanšu tirgus reakcija, finanšu tirgus indeksi.
Atslēgas vārdi angļu valodā central bank’s communication, financial market reaction, speeches of the central bank, stock indices.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.02.2022 13:29:57