Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Valsts parāda ietekmes analīze uz Šrilankas ekonomiku
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of public debt on the Sri Lankan economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Prof. I. Voronova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Valsts parāda ietekmes uz Šrilankas ekonomiku analīze”. Darba autors ir Kusal Randika Kumara Wimaladasa un darba vadītājs ir Asoc.prof.,Dr.oec. Ilze Jurudupa. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt valsts parāda ietekmi uz ekonomisko izaugsmi Šrilankā laika posmā no 1990. līdz 2020. gadam. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek veikta valsts parāda un ekonomiskās izaugsmes teorētiskās koncepcijas analīze, kā arī ekonometriskais aprēķins, lai noteiktu saistību starp Šrilankas valsts parādu un ekonomisko izaugsmi. Šis pētījums sastāv no divām galvenajām daļām. Pirmajā sadaļā sniegts teorētisks skaidrojums par valsts parāda jēdzienu, tā klasifikāciju, valsts parāda instrumentiem, dažādiem faktoriem, kas veicina valsts parāda uzkrāšanos, kā arī skaidrojums par valsts parāda vadības stratēģijas un ekonomikas izaugsmes koncepciju. Otrajā sadaļā tiek analizēts valsts parāds un tā izmaiņas Šrilankas ekonomikā, kā arī analizēta saikne starp valsts parādu un izaugsmi, izmantojot autoregresīvās sadalītās nobīdes (ARDL) ekonometrisko rīku. Pēdējo 30 gadu datu analīze atklāj, ka ilgtermiņā Šrilankā pastāv būtiska negatīva saikne starp valsts parādu un ekonomisko izaugsmi. Tas nozīmē, ka Šrilankas kopējais valsts parāds ilgtermiņā negatīvi ietekmē tās ekonomisko izaugsmi. Tāpēc šajā pētījumā ir ieteikts Šrilankas valdībai samazināt augsto aizņēmumu līmeni, jo augstais aizņēmumu līmenis var negatīvi ietekmēt ekonomikas izaugsmi. Tāpat ir secināts, ka valsts parāda efektīva izmantošana, parāda pārvaldība un valsts izdevumu pārvaldība ir būtiska ekonomiskās attīstības veicināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 61 lapām, 10 attēliem, 8 tabulām, 7 formulām un 5 pielikumiem. Bakalaura darba izstrādei izmantoti 59 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi valsts parāds, ekonomiskā izaugsme, savstarpējās sakarības, autoregresīvās sadalītās nobīdes (ARDL) ekonometriskais rīks, ietekme.
Atslēgas vārdi angļu valodā public debt, economic growth, relationship, autoregressive distributed lag(ARDL) econometric tool, impact
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2022 15:50:16