Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas ēka ar tērauda karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Production building with steel framework"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Uldis Ķempe
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas tēma ir “Tērauda karkasa ēkas jumta pārseguma galveno nesošo elementu darbības analīze”. Projektējot ēkas vieni no būtiskākajiem aspektiem ir ekonomiskā pamatotība, arhitektoniskais izskats un ekspluatācijas praktiskums. Ekonomisko pamatotību nosaka pēc materiāla izmaksām, kas savukārt tiek noteiktas izvērtējot materiāla patēriņa lietderīgumu. Pētnieciskās daļas darba galvenais mērķis ir veikt tērauda karkasa ēkas jumta pārseguma galveno nesošo elementu darbības analīzi 30 m laiduma ražošanas ēkai. Tika noteikti galvenie darba uzdevumi: 1. Izanalizēt iespējamos konstruktīvos risinājumus, izvēlēties 3 kopņu variantus salīdzināšanai. 2. Salīdzināt 3 izvēlētos variantus, noteikt pamatvariantu tālākiem aprēķiniem. 3. Analizēt ēkas jumta pārseguma pamatvarianta galveno nesošo elementu darbību. 4. Apkopot iegūtos rezultātus un pieņemt jumta pārseguma karkasa risinājumu, kurš tiks izmantots inženierprojektā. Inženierprojekta tēma ir “Ražošanas ēka ar tērauda karkasu”. Ēkai ir divi lietošanas veidi – ražošanas daļa un administratīvā daļa. Ēkas konstruktīvā shēma ir tērauda kolonnas, virs kurām balstītas jumta kopnes. Ēkai izmantotas vertikālās un horizontālās saites telpiskai noturībai. Darba ietvaros aprēķinātas nesošās konstrukcijas – jumta kopne, kopnes elementu mezgls, ražošanas daļas kolonna, biroja daļas kolonna, biroja daļas kolonnas balstvietas mezgls, biroja daļas metāla sija, pāļu pamati. Darbā ietverta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība. Ir aprēķināta objekta koptāme un iekštelpu apdares darbu lokālā tāme, kalendārais grafiks. Diplomprojekts sastāv no 164 lappuses, 10 A1 formāta grafiskās daļas rasējumiem un kalendārā grafika.
Atslēgas vārdi Ražošanas ēka, tērauda karkass, jumta kopnes aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā Production building, steel framework, roof truss calculation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2022 13:34:56