Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ikšķiles vidusskolas piebūve Skolas ielā 2"
Nosaukums angļu valodā "Ikšķile high school extension Skolas street 2"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Rihards Gailītis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma ir: “Metakaolīna ietekme uz cementa materiāla agrīnajām un ilglaicīgajā īpašībām”. Pētnieciskās daļas mērķis ir izpētīt kā metakaolīns ietekmē cementa materiāla agrīnās un ilglaicīgās īpašības. Pētnieciskās daļas ietvaros veikta gan literatūras izpēte, gan eksperimentālā testēšana. Izgatavoti tīra cementa paraugi jeb bāzes paraugi atsauces vērtībām, kā arī izgatavoti paraugi ar dažādu metakaolīna sastāvu (5 un 10 %). Izgatavotajiem paraugiem veiktas eksperimentālās pārbaudes 14 dienu un 28 dienu vecumā, lai noskaidrotu kā šādas metakaolīna procentuālā daudzuma un paraugu vecuma izmaiņas ietekmē sagatavoto paraugu šļūdes, spiedes un stiepes stiprības rādītājus. Pētnieciskās daļas nobeigumā, uz veikto pētījumu un aprēķinu bāzes, izvirzīti secinājumi, kas pamatoti ar skaitliskām vērtībām. Inženierprojekta daļas tēma ir: “Ikšķiles vidusskolas piebūve Skolas ielā 2”. Projektētā piebūve, saskaņā ar MK Nr. 500 ''Vispārīgie būvnoteikumi'', ir III grupas trīs stāvu saliekamā dzelzsbetona karkasa ēka ar vienu pazemes stāvu. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver tehnoloģiski funkcionālo, arhitektūras, inženierģeoloģisko un konstruktīvo daļu, kā arī celtniecības ekonomiku un organizēšanu. Izstrādāti arī paskaidrojuma rakstam atbilstoši grafiskie rasējumi. Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 145 lpp., kurās ir 22 tabulas, 91 attēls un 0 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 4 A1, 5 A2 un 1 nestandarta formāta lapas.
Atslēgas vārdi Metakaolīns, agrīnās un ilglaicīgās īpašības, saliekamā dzelzsbetona karkasa ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Metakaolin, early and long-term properties, prefabricated reinforced concrete frame building
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2022 12:25:43