Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzfunkcionāls centrs un grupu māja Aizkrauklē cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Nosaukums angļu valodā Community-based Social Care and Social Rehabilitation Centers: A Multifunctional Center and a Group Home for People with Mental Disabilities in Aizkraukle, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Pr. doc. Dainis Bērziņš
Anotācija Maģistra darba " Sabiedrībā integrēti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri: Daudzfunkcionāls centrs un grupu māja Aizkrauklē cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem " autore ir RTU Arhitektūras fakultātes studente Anete Egle. Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par sabiedrībā integrētu mājokļu un sociālās rehabilitācijas ēku arhitektūrā izmantotajiem principiem, kas veicina aprūpes un rehabilitācijas funkcionalitāti, kā arī paaugstina cilvēku ar garīgas attīstības traucējumiem dzīves kvalitāti un veicina integrāciju sabiedrībā. Pētniecisā daļa sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētītas cilvēku ar garīgas atīstības traucējumiem īpašās vajadzības, kas nozīmīgas projektēšanas kontekstā; apskatīta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu vēsturiskā attīstība un tipoloģiskā izveide; apkopoti vides indikatori, kas nozīmīgi kā vispārīgas cilvēka veselības, tā īpašo vajadzību kontekstā. Otrajā nodaļā apkopoti un analizēti vides veidošanas aspekti arhitektūrā, labiekārtojumā un interjerā, kas vistiešāk iespaido cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem, veicina aprūpes un rehabilitācijas funkcionalitāti un ilgtspējību. Balstoties uz pirmajā un otrajā nodaļā apkopoto informāciju, trešajā nodaļā tiek skatīti un analizēti Latvijas un pasaules piemēri sabiedrībā integrētas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, kas ietver gan mājokļu pakalpojumus, gan dienas aprūpes centrus. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 4 nodaļām, 90 lappusēm. Tajā izmantotas 32 ilustrācijas, kā arī pievienots 1 pielikums. Pētnieciskā darba izstrādē izmantoti 107 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi cilvēki ar garīgas attīstības traucējumiem, iekļaujoša vide, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri, deinstitucionalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā people with develelopmental disorders, inclusive design, community–based social care and social rehabilitation centers, deinstitucionalisation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2022 16:10:41