Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Modulārs mājoklis postindustriālā pilsētvidē : koka ēka Rīgā
Nosaukums angļu valodā Modular Housing in a Postindustrial Urban Environment: a Wooden Building in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Dr. arch. Antra Viļuma
Anotācija Maģistra darba “Modulārs mājoklis postindustriālā pilsētvidē” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes students Andis Salenieks. Darbs sastāv no trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām. Rūpniecības noriets un deindustrializācijas procesu aizsākumi Eiropā atbrīvoja būtisku skaitu industriālo ēku un teritoriju pilsētas struktūrā, atstājot šīs teritorijas pamestas un nepilnīgi izmantotas. Mūsdienās vairums vēsturiski aktīvo industriālo pilsētu pasaulē, tai skaitā arī Rīga, saskaras ar postindustriālo teritoriju izmantošanas un reģenerācijas problemātiku, meklējot arvien jaunus risinājumus, pēc iespējas labākai šādu teritoriju adaptācijai pilsētas audumā. Pētnieciskā darba pirmajā nodaļā pētīta postindustriālo teritoriju vēsturiskā attīstība, postindustriāla mantojuma problemātika, kā arī mājokļu attīstības iespējas postindustriālā vidē. Darba otrajā nodaļā apkopotas globālās mājokļu attīstības tendences, mūsdienu mājokli definējoši faktori, kā arī izvērtēta mājokļu problemātika Rīgā. Darba trešajā nodaļā pētīta modularitātes vēsture un attīstība, veikts apkopojums par strukturālajiem principiem modulāru mājokļu izveidē, noslēdzot nodaļu ar dažādu pieeju priekšrocību un vājo pušu apkopojumu. Pētījuma mērķis: Modularitātes principu apzināšana mājokļu attīstībai postindustriālas teritorijās. Pētījuma apjoms: 65 lapas puses, iekļauti 34 attēli, izmantoti 73 avoti.
Atslēgas vārdi Modulārs, Telpisku moduļu koka ēkas, Prefabricēts
Atslēgas vārdi angļu valodā Modular, Prefabricated, Wooden Building
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2022 00:16:37