Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas ūdens satiksmes atjaunošanas izpēte, multimodālas tranzīta stacijas izstrāde Rīgā
Nosaukums angļu valodā Research of the Daugava River Water Traffic Renewal, the Development of Multimodal Transit Station in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Mgr. arch. Dace Bērziņa
Anotācija Anetes Biņķes maģistra darbā “Daugavas ūdens satiksmes atjaunošanas izpēte, multimodālas tranzīta stacijas izstrāde, Rīgā.” tiek aplūkota Daugavas nozīme no vēsturiskā un mūsdienu aspekta, ūdens transporta attīstīšanas potenciāls pētot un ņemot vērā esošo infrastruktūru pilsētā, transporta sistēmas un gājēju lomu pilsētvides telpā, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem pilsētvidē. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, kurās tiek pētīts un aprakstīts par ūdens transporta attīstību Daugavā līdz mūsdienām, sabiedriskā ūdens transporta attīstības stratēģijām pasaulē, arī par sauszemes transportlīdzekļu pārvietošanos Rīgā, kā arī tiek apzinātas tehnoloģijas par būvēm virs ūdenstilpnēm par to specifiku, un arī likumdošanas aspektiem Latvijā. Darba pirmajā nodaļā sīkāk tiek aprakstīts par Daugavas vēsturi, tās nozīmīgumu līdz mūsdienām un to cik agrāk attīstīts bija ūdens transports, par to kādi ir galvenie iemesli kāpēc ūdens transporta attīstība kopš 2000. gada tiek plānota, bet netiek realizēta. Darba otrajā nodaļā tiek pētītas multimodālas stacijas. To principi, kā šādas stacijas pilsētā atvieglo pārvietošanos cilvēkiem, specifiskas norādes kā projektēt šādas vietas, lai stacija nodrošinātu ātru un vienkāršu cilvēku caurplūdi. Kā arī, darba nodaļā tiek apskatīti 4 ārvalstu piemēri, pētot tos no dažādiem aspektiem, piemēram, pētot no tehnoloģiskās perspektīvas par peldošām konstrukcijām vai arī pētot esošas piestātnes, kas gan darbojās, gan arī izskatās ļoti veiksmīgi pilsētvidē. Darba trešajā nodaļā tiek pētīts esošo transportlīdzekļu plūsmas, gan privātā, gan sabiedriskā, jo būtisks rādītājs ir tas, ka ūdens transportam ir jābūt kā vienotai daļai no kopējās transporta plūsmas, kā arī tiek apskatītas gājēju plūsmas, potenciālā ūdens transporta mērķauditorija. Darba ceturtajā nodaļā tiek petīti tehnoloģiskie aspekti būvēm virs ūdens, kā arī to kā likumiskā puse ietekmē šādu būvju attīstīšanu, gan formu un apjomu ziņā, gan to atļautās atrašanās, novietošanas ziņā. Darba gaitā tika noskaidrotas vadlīnijas ūdens transporta attīstīšanai Daugavā, intervēti 2 eksperti, aptaujāti 250 Rīgas un pierīgas iedzīvotāji, salīdzināti vairāki ārzemju piemēri pētot to tehnoloģijas un arhitektoniskās tendences. Maģistra darbs sastāv no 99. lpp., 78 attēliem, 4 pielikumiem un 53 avotiem.
Atslēgas vārdi Daugava, multimodāla stacija, pilsētas perifērija, apkaimes.
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugava, multimodal station, city periphery, neighborhoods.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2022 12:14:18