Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par sociālo tīklu lietošanu preču un pakalpojumu reklamēšanā
Nosaukums angļu valodā Study on the Use of Social Networks in the Advertising of Goods and Services
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents L. Voroņenko
Anotācija Noslēguma darba autors: Vassu Madan Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Professor Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Sociālo tīklu izmantošana preču un pakalpojumu reklāmā Noslēguma darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 53 lapa, tajā iekļauti 22 attēli, Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 19 avotus angļu valodā, darbam pievienots 1 pielikums Noslēguma darba galvenie rezultāti: Autors teorijā noskaidro, kādi ir sociālo tīklu pielietojumi preču un pakalpojumu reklāmā, un praktiskajā daļā apkopo datus un ir sapratis, ka cilvēki ļoti atbalsta reklāmu sociālajos tīklos, ja viņu dati netiek izsekoti. Autore arī pamana un norāda, ka sociālajam tīklam jādod lielāka iespēja mazajiem uzņēmumiem reklamēt savu biznesu. Pēc rezultātiem autors atklāj, ka Facebook un Instagram ir vadošā sociālo tīklu platforma, kurā var sasniegt biznesa izaugsmi un augstu auditorijas piesaisti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Madana V., Andersone I. (2021). Sociālo tīklu izmantošana preču un pakalpojumu reklāmā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 53 lpp.
Atslēgas vārdi Darba mērķis Šis pētījums palīdzēs mums saprast, kā cilvēkus ietekmē reklāmas, kas tiek rādītas sociālajos tīklos un cik labi uzņēmums spēj pārdot savus produktus. Tas mums arī noderēs, lai saprastu, cik labi sociālais tīkls palīdz uzņēmumam pārdot savus pakalpojumus, kā reklāmas ietekmē cilvēkus, un tas, kā cilvēki redz reklāmas sociālā tīkla platformā, attīstās bizness. Lai sasniegtu šo rezultātu, tiks veikta intensīva izpēte, tiešsaistes aptauja, intervijas ar dažādiem cilvēkiem; kur tiks uzd
Atslēgas vārdi angļu valodā The Purpose of the work This research will help us understand how people are affected with the advertisements which are displayed on social networks and how well a business is able to sell their products. This will also be helpful for us to understand how well social network is helping a business sell their services, how the people are affected with the advertisements and do business grow with people seeing the advertisements on the social network platform. To achieve this result, intensive rese
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2022 14:48:04