Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmēju sniegumu biznesa inkubatoros ietekmējošo faktoru noteikšana
Nosaukums angļu valodā Determining the Factors Influencing the Performance of Entrepreneurs in Business Incubators
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Māra Pētersone
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Rutvikkumar Bharatkumar Bhalala Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Irina Voronova Noslēguma darba nosaukums: Uzņēmēju darbību ietekmējošo faktoru atturēšana biznesa inkubatoros Noslēguma darbs uzrakstīts: Angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 62p, tajā ir 41 attēls un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un resursu sarakstā ir iekļauti 54 avoti angļu valodā, kas pievienots darbam. Darbam pievienots pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Inovācijas, uzņēmējdarbība un inkubatori ir ļoti pievilcīgas tēmas pētniekiem, studentiem un jauniešiem kopumā visā pasaulē, un tiem ir jāpievērš lielāka uzmanība. Inovācijas un uzņēmējdarbība ir arī būtiski elementi pārejā uz uz zināšanām balstītu ekonomiku un panākumiem turpmākajā uzņēmējdarbības konkurencē. Turklāt zināšanas, tehnoloģijas, uzņēmējdarbība un inovācijas ir to valstu darba kārtībā, kuras cenšas uzlabot savu pilsoņu dzīves kvalitāti. Tehnoloģiju biznesa inkubatori atbalsta ekonomikas izaugsmi, attīstot inovatīvas tehnoloģijas. Tāpēc darba mērķis ir analizēt uzņēmēju darbību ietekmējošos faktorus biznesa inkubatoros. Primāro datu vākšanai, izplatot tiešsaistes anketu, izmantota izlases veida izlases metode. Aptaujā kopumā piedalījušies 100 respondenti no Indijas. Rezultāti liecina, ka inkubatoru piedāvātie atbalsta pakalpojumi un inkubatoros pieejamie resursi būtiski ietekmē uzņēmēju darbību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bhalala R.B. (2021). Ietekmējošo faktoru atturēšana uzņēmēju veikums biznesa inkubatoros. Bakalaura darbs / R. B. Bhalala, I. Voronova. – Rīga: RTU, IBEM DIBM, bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. – 62p.
Atslēgas vārdi Pētījuma objekts- Uzņēmēji biznesa inkubatoros. Pētījuma priekšmets- Uzņēmēju sniegumu ietekmējošo faktoru izvērtējums biznesa inkubatoros.
Atslēgas vārdi angļu valodā Object of research- Entrepreneurs in business incubators. Subject of research- Evaluation of factors affecting the performance of entrepreneurs in business incubators.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2022 14:42:51