Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bitcoin izmantošanas ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumos Indijā.
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Influencing the use of Bitcoin in Enterprises in India.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Profesore Dr. oec. N. Lāce
Anotācija Maģistra darba autors: Aravindh Sekar Devi Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Assoc. Professor KonstantinsKozlovskis Maģistra darba temats: “Bitcoin izmantošanas ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumos Indijā” Maģistra darbs rakstīts: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 83 lapas, tajā ir 11 attēli, 22 tabulas, 8 formulas Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 74 avotus angļu valodā. Darbam ir 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Cilvēku skaits, kuri izmanto bitcoin apmaiņas pakalpojumus, iespējams, ir visprecīzākais rādītājs, cik daudz cilvēku izmanto kripto valūtu. Pazīmes, kas ietekē lēmumus, saskaņā ar pētījumu, var iedalīt četrās kategorijās: tehnoloģiskā, ekonomiskā, kultūras un psiholoģiskā. Kā liecina teorētiskais pētījums, lietotājus visvairāk ietekmējošie faktori ir spēja investēt, anonimitāte, uzņēmuma pieņemšana kā maksājuma veids, ātra naudas pārskaitīšana, zems darījumu apjoms un tehnoloģiski komponenti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Aravindh S. D.: Bitcoin izmantošanas ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumos Indijā Maģistra darbs/ S. D. Aravindh, K. Kozlovskis. - Rīga: RTU, UIVI, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2022.,83 lpp.
Atslēgas vārdi Bitcoin
Atslēgas vārdi angļu valodā Bitcoin
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2022 10:54:04