Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Adaptronika
Nosaukums "Attālināta bezvadu monitoringa sistēmas un sensoru tīkla izpēte un izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Research and development of a remote wireless monitoring system and sensor network"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Potapovs
Recenzents Ansis Avotiņš
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts energoneatkarīgs sensoru tīkls un izstrādāta datu monitoringa sistēma iegūto sensoru lasījumu glabāšanai un attēlošanai. Darba mērķis: izveidot mērogojamu energoneatkarīgu sensoru tīkla sistēmu, kur uz tās bāzes stacijas ir izveidots lokālais serveris datu saņemšanai un vizualizēšanai. Darba uzdevumi: i. Izpētīt esošos bezvadu komunikācijas risinājumus; ii. Izpētīt potenciāli pielietojamo tehnisko aprīkojumu sistēmas izveidei; iii. Izveidot sensoru mezglu ar radio moduli sensoru lasījumiem, datu pakešu nosūtīšanai; iv. Izveidot bāzes staciju datu pakešu uztveršanai, atšifrēšanai un filtrācijai; v. Izveidot lokālu serveri iegūto datu glabāšanai un vizualizēšanai; vi. Nodrošināt maksimāli ilgu sensora mezglu veiktspēju no autonoma barošanas avota, balansējot mezgla miega un darba režīmu; vii. Optimizēt sensoru tīkla bezvadu komunikāciju un minimizēt datu pakešu sadursmes un to zudumu iespējamību; viii. Veikt sistēmas testēšanu laboratorijas apstākļos un izdarīt secinājumi. Darbs sastāv no teorētiskā apkopojuma, kur ievākta informācija par esošajiem bezvadu monitoringa un sensoru tīkla risinājumiem, kā arī praktiskās daļas, kur realizēta mērogojama energoneatkarīga sensoru tīkla sistēma ar lokālā servera daļu iegūto datu glabāšanai un vizualizēšanai. Darbs sastāv no 69 lappusēm, tajā iekļautas 11 tabulas un 42 attēli. Darbā izmantoti 65 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi mikrokontrolleris ATmega328, sensoru mezgls, bāzes stacija, bezvadu komunikācija, monitoringa sistēma, energoneatkarīgs sensoru tīkls, datu vizualizēšana, radio modulis nRF24L01+, minidators Raspberry Pi 4
Atslēgas vārdi angļu valodā microcontroller ATmega328, sensor node, base station, wireless communication, monitoring system, energy-independent sensor network, data visualization, radio module nRF24L01+, single board computer Raspberry Pi 4
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2022 16:14:03