Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Darbu un rīcības algoritma izstrāde, transportējot radioaktīvos materiālus un avārijas gadījumos
Nosaukums angļu valodā Sequence of Algorithm for the Transportation of Radioactive Materials and Actions During Emergencies with them
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mihails Urbans
Recenzents Jurujs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes diplomdarba ‘’Darbu un rīcības algoritma izstrāde, transportējot radioaktīvos materiālus un avārijas gadījumos’’ autors ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2. daļas vada komandieris, leitnants Jēkabs Stankevičs. Diplomdarba ietvaros darba autors izveidos ātrās reaģēšanas algoritmu, kuru varēs izmantot glābšanas darbu vadītāji notikuma vietā, kad būs saskare ar radioaktīvajām vielām, kad ir noticis radioaktīvais incidents transportējot bīstamās vielas. Lai algoritmi būtu precīzi un efektīvi, darba autors veica aptaujas dažādām institūcijām, kuras kompetencē ir novērst radioaktīvo vielu noplūžu radītās sekas. Darba autors izdarīja dziļākus pētījumus par radioaktīvo starojumu veidiem, statistiku par avārijām un uzskaitīja esošos algoritmus, kas ir šodien, kā arī norādīja esošo algoritmu trūkumus. Diplomdarba noslēgumā tika izveidoti četri dažādi ātrās reaģēšanas algoritmi, pie četrām dažādām radioaktīvo vielu transportēšanas situācijām, kad noticis incidents – transportējot radioaktīvās vielas ar auto; transportējot radioaktīvās vielas ar kuģi; transportējot radioaktīvās vielas ar lidmašīnu; transportējot radioaktīvās vielas ar dzelzceļa transportu. Izveidoto algoritmu izmantošana un diplomprojektā ietvertā informācija radīs labāku priekšstatu par to, kā veikt reaģēšanas pasākumus, kad noticis radioaktīvais incidents transportēšanas laikā, kā arī apzināties citu institūciju kompetenci attiecībā uz šo specifisko notikumu. Darba autors piedāvās izstrādāto algoritmu izmantot jauna iekšējā normatīvā akta vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta profesionālo apmācību tēmu izveidē, kā arī iepazīstināt ar algoritmu Valsts vides dienestu, Radiācijas drošības centru un citas pietuvinātās institūcijas, kuru kompetencē varētu būt radioaktīvā incidenta seku novēršana. Diplomdarbs sastāv no 65 lapām, tajā skaitā 12 attēliem, 30 izmantotās literatūras avotiem, neieskaitot 12 pielikumus.
Atslēgas vārdi Radiācija; radioaktīvo vielu transportēšana; algoritms; rīcība; radiācijas bīstamība
Atslēgas vārdi angļu valodā Radiation; transportation of radioactive substances; algorithm; action; radiation hazard
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2022 12:44:41