Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums “Zaļās būvniecības” ieviešanas aspekti publisko ēku sektorā
Nosaukums angļu valodā Aspects of implementation of “green construction” in the public building sector
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Mg.oec., Mārtiņš Upītis
Anotācija Darba mērķis ir noskaidrot pieprasījuma faktorus pēc zaļās būvniecības un to priekšrocības. Kā var mērīt zaļas būves kritērijus, saskaņā ar starptautiskas ilgtspējas sistēmas attiecībā pret zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, noteikt obligāti piemērojamus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus būvniecībā Latvijā un to ieviešanas soļus. Maģistra darba struktūra sastāv no trijām daļām: analītiskās, teorētiskās, un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir noskaidroti pieprasījuma faktori zaļai būvniecībai un to sniegtajām priekšrocībām, analizēts kā var mērīt zaļās būves, kādas ir mērījumu sistēmas un skaidrots zaļās būvniecības regulējums un standarti. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir veikts pētījums par zaļo publisko iepirkumu kritēriju piemērošanas tendencēm un izvērtēti 10 lielākie iepirkumi publisko ēku būvniecības pasūtījumi Latvijā. Maģistra darba praktiskajā daļā ir vērtēti zaļās publiskās būves Ogres bibliotēkas iepirkumu kritēriji un to atbilstība zaļa publiskā iepirkumu kritērijiem. Veikti būvju dzīves ciklu aprēķini, lai pamatotu zaļās būves būvniecības, uzturēšanas, apsaimniekošanas izmaksu un ietekmes uz vidi priekšrocības attiecībā pret alternatīvu būvi, kā arī darba autors sniedz priekšlikumus, lai ieviestu obligāti piemērojamus zaļā publiskā iepirkuma kritērijus Latvijā un norādīs par veicamajiem soļiem to ieviešanai. Salīdzinot būvju uzturēšanas izmaksas un apsaimniekošanas izmaksas 20 gadu periodā, tika pierādīts, ka zaļās būves izmaksu un ietekme uz vidi ziņā ir efektīvāks risinājums, lai gan īstermiņa kopējie kapitāla ieguldījumi ir augstāki par alternatīvas būves izmaksām. Maģistra darba apjoms ir 123 lappuses, teksta paskaidrošanai ir 10 attēli un 30 tabulas. Literatūras un informācijas avotu saraksts satur 59 avotus. Darbam ir 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Zaļā būvniecība, zaļā būve, zaļais publiskais iepirkums
Atslēgas vārdi angļu valodā Green construction, green building, green public procurement
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2022 20:29:06