Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Luksuss apģērbu zīmolu pirkšanas uzvedību ietekmējošo faktoru noteikšana
Nosaukums angļu valodā Determining the Factors Influencing the Buying Behavior of Luxury Clothing Brands
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents K. Fedotova
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Dev Pareshbhai Jasoliya Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: Doc., Dr. V. Šatrevičs Bakalaura darba nosaukums: Luksusa apģērbu zīmolu pirkšanas paradumus ietekmējošo faktoru noteikšana. Bakalaura darbs ir uzrakstīts: Angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 72p, tajā ir 31 attēls un 5 tabulas. izmantotās literatūras un resursu sarakstā iekļauts 68p angļu valodā, kas pievienots darbam. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Mūsdienās Indijā ir pieejami gandrīz visi starptautisko zīmolu veidi katrā segmentā. Cilvēki, kas pērk zīmolu produktus, uzskata, ka jūtas ērtāk, modernāki, modernāki utt. Indijā ir daudz pilsētu, kurās ir daudz iedzīvotāju, kas gūst lielus ienākumus uz vienu iedzīvotāju un bauda greznu dzīvesveidu. Lielāka peļņas iespēja nozīmē, ka cilvēki meklē vislabākās lietas ar zīmolu etiķetēm, taču šajā gadījumā uztverei ir nozīme, lai pirkums būtu iespējams vai noliegts. Šis pētījums nosaka faktorus, kas ietekmē luksusa apģērbu zīmolu pirkšanas paradumus Indijā, kurā ir ievērojams iedzīvotāju skaits, kuri daudz tērē luksusa zīmoliem. Hipotēzes atklājumi parāda būtisku saistību starp mainīgajiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jasoliya, D., Šatrevičs, V., (2021). Luksusa apģērbu zīmolu pirkšanas paradumus ietekmējošo faktoru noteikšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”.
Atslēgas vārdi Temats: šī pētījuma priekšmets ir pirkšanas uzvedība. Objekts: šī pētījuma objekts ir luksusa apģērbu zīmoli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Subject: The subject of this study is buying behavior. Object: The object of this study is luxury clothing brands.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2022 17:46:15