Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rehabilitācijas centru izveides specifika
Nosaukums angļu valodā Specifics of the Rehabilitation Centre Arrangement
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Dr. arch. Ilze Miķelsone
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatīta rehabilitācijas centru izveides specifika. Neskatoties uz lielu attīstības lēcienu rehabilitācijas izpratnē un jaunu ārstēšanas tehnoloģiju izveidi pēdējo 30 gadu laikā, arhitektūras un medicīnas nozaru mijiedarbība rehabilitācijas jomā joprojām atrodas agrā attīstības stadijā. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts rehabilitācijas jēdziens un aktualitāte mūsdienu arhitektūras nozarē. Darba otrajā daļā tiek definēti vides veidojošie faktori un to lietojums projektēšanas praksē. Saskaņā ar globālo medicīnas iestāžu „humanizācijas” tendenci, vides izveide kļūst par vienu no svarīgākajiem aspektiem ēku projektēšanā, saistot arhitektūras kvalitāti ar pacientu veselību un personāla labklājību, tāpēc tiek apskatīta cilvēka garīgās un fiziskās veselības mijiedarbība ar vidi. Darba trešajā daļā tiek apskatīti pasaules un Latvijas rehabilitāciju centru piemēri. Šajā nodaļā tiek apskatīti ēku piemēri un to dizaina un projektēšanas paņēmieni, lai rastos priekšstats kā izskatās modernas dziedniecības ēkas. Kā arī tiek apskatīta rehabilitācijas infrastruktūra Latvijā. Bakalaura darbā tiek apkopotas kopējas atveseļojošas vides projektēšanas vadlīnijas un ortopēdiska rehabilitācijas centra tipoloģiskās īpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, izmantoto informācijas avotu sarakstu, 25 ilustrācijas, teorētiskas daļas kopējais apjoms ir 50 lappuses. Literatūras sarakstā ir 79 avoti.
Atslēgas vārdi rehabilitācijas centrs, atveseļojoša vide, dziedniecības iestādes
Atslēgas vārdi angļu valodā Rehabilitation centre, healthcare environment design
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2022 11:57:47