Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ķīnas neatkarīgo automobiļu ražošanas uzņēmumu zīmola stratēģijas izpēte
Nosaukums angļu valodā Brand Strategy Research of Chinese Independent Automobile Manufacturing Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents N.Balabka
Anotācija Pēdējos gados, attīstoties Ķīnas ekonomikai un uzlabojoties tās pasaules stāvoklim, automobiļi kā svarīgs rūpniecības attīstības aspekts ir guvuši impulsu attīstībai līdz ar ekonomikas attīstību. Tomēr, vienlaikus attīstot automobiļu nozares līmeni un uzņēmuma mērogu, zīmola tēla neveiksmes apakšējā daļa un iekļūt starptautiskā tirgus plānā nozīmē, ka Ķīnas automobiļu uzņēmumi zīmola stratēģijas ziņā joprojām saskaras ar nopietnu problēmu. Pārbaude, zīmola konstruēšanā, pozicionēšanā, stratēģiskā ietvara izvēlē joprojām ir daudz problēmu, kas jāpārvar, tāpēc zīmola stratēģijas pielāgošana ir ļoti steidzama. Tāpēc šī raksta mērķis ir analizēt galveno zīmolu stratēģiju ieviešanu Ķīnas automobiļu uzņēmumu zīmolu attīstībā. Šajā rakstā tiek pētīta un izpētīta galvenā zīmola stratēģiskās vadības teorija, galvenais izstrādes veids un attīstības vēsture, kā arī Ķīnas pašas automobiļu zīmola stratēģijas galvenās problēmas. Analizē Ķīnas neatkarīgā zīmola stratēģijas problēmu cēloņus. Un, izvēloties reprezentatīvo Geely automobiļu grupu Ķīnas autouzņēmumos, tiek analizētas iespējamās problēmas zīmola stratēģijā, pamatojoties uz swot analīzi, portera pieci analīzi un TOWS matricas analīzi, saskaņā ar modeļa analīzes rezultātiem, mēģina apkopot kopīgu problēmu risināšanas kopums Ķīnas neatkarīgā zīmola stratēģijas plānā. Šis stratēģiskais plāns izvirza sistemātiskus pretpasākumus no četriem aspektiem: zīmola pozicionēšana, zīmola arhitektūras izvēle, zīmola vērtības noteikšana un produkta stiprības uzlabošana. Internacionalizācijas ziņā šajā dokumentā tiek piedāvāts stratēģiskais virziens un konkrēti pasākumi pakāpeniskai virzībai no jaunattīstības valstīm uz attīstītajām valstīm. Lai gan šobrīd Ķīnas automobiļu kompāniju zīmola stratēģijai ir daudz pētījumu rezultātu, uzņēmumam ir jāveic detalizēta analīze un jāizstrādā visaptveroša zīmola stratēģijas plānošana, raksti vai reti, tāpēc šī raksta nozīme ir tāda, ka nevar. tikai citiem autoriem ar pētniecību saistītu uzņēmumu, nozares zīmola stratēģiju, lai sniegtu teorētisku atsauci, tā var arī sniegt idejas un atsauces citu neatkarīgu automobiļu zīmolu zīmola stratēģijas formulēšanai.
Atslēgas vārdi Zīmola stratēģija, Ķīnas neatkarīgais zīmols, Geely grupa, zīmola stratēģijas formulēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand strategy, Chinese independent brand, Geely group, Brand strategy formulation.
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2022 20:45:05