Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradēto industriālo teritoriju revitalizācija Ogrē
Nosaukums angļu valodā Revitalization of Industrial Brownfields Areas in Ogre Town
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Prof. Andra Ulme
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa Arhitektūras fakultātes studentes Lūcijas Vilcānes bakalaura darbs sastāv no teorētiskas daļas ar nosaukumu „Degradēto industriālo teritoriju revitalizācija Ogrē”, un no praktiskās daļas „Tipogrāfijas teritorijas revitalizācijas un labiekārtošanas priekšlikums Ogres pilsētas kontekstā.” Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt un rast ieskatu Ogres industriālās apbūves novietnes īpašībās un attīstības vēsturē, apsekot industriālo teritoriju esošo stāvokli mūsdienās, kā arī noskaidrot sabiedrības viedokli par pilsētā degradēto teritoriju atjaunošanas iespējām, un potenciālu tālākas pilsētvides attīstībā. Pētnieciskajā darbā apkopoti: 1. Rūpniecības objektu klasifikācija un apbūves situācija pilsētas kontekstā 2. Revitalizācijas ietekme ar ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem 3. Bijušās industriālās teritorijas esošā situācija un to labās prakses piemēri ārvalstīs 4. Esošā industriālo teritoriju situācija Ogres pilsētas kontekstā 5. Sabiedrības viedoklis par degradētajām industriālajām teritorijām pilsētvidē Bakalaura darbs sastāv no 3. nodaļām un 8. apakšnodaļām. Galvenās nodaļas ir: 1. Degradētas industriālās teritorijas teorētiskā aspektā. 2. Revitalizācijas procesa stratēģija. 3. Degradētas industriālās teritorijas Ogrē. Darba apjoms ir 64 lapaspuses, tajā skaitā 64 attēli, 3 pielikumi un 7 secinājumi. Pielikumā pievienota pilsētas iedzīvotāju aptaujas dati, aptauju anketas rezultātu apkopojums un praktiskajā daļā izveidotais arhitektūras projektēšanas noslēguma prezentācijas grafiskais materiāls. Izmantoto avotu skaits – 55
Atslēgas vārdi revitalizācija, rūpnīca, industriālās teritorijas, pilsētvide, degradācija,
Atslēgas vārdi angļu valodā revitalization, factory, industrial areas, urban environment, degradation, degraded buildings
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2022 00:00:04