Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Maģistrālo apvedceļu ietekme uz pilsētvidi
Nosaukums angļu valodā Highway – Bypass Effect on Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Pr. doc. Toms Kokins
Anotācija Bakalaura darba “Maģistrālo apvedceļu ietekme uz pilsētvidi” mērķis ir izstrādāt un strukturēti apkopot būtiskākos kritērijus maģistrālo apvedceļu nepieciešamības novērtējumam pilsētvides kontekstā, izmantojot iegūsto sabiedrības viedokli, savstarpēji salīdzinot pilsētas attiecīgo maģistrālo apvedceļu kontekstā, izmantojot pieejamo literatūru. Pirmajā darba nodaļā tiek aspkatīta ceļu vēsture un attīstība Latvijas teritorijā, apskatītas Latvijas autoceļu un dzelzceļu klasifikācijas sistēmas, apkopojot nozīmīgākos maģistrālos ceļus un maģistrālos apvedceļus. Tiek konspektēta apvedceļu nozīme pilsētvides kontekstā, ietverot apvedceļu un satiksmes problemātiku pilsētvidē. Otrajā darba nodaļā tiek analizēti veiktās aptaujas rezultāti. Sabiedrība tika aptaujāta par Latvijas plaši pazīstamo maģistrālo apvedceļu ietekmi un par to ietekmētajām pilsētām – Ogri, Aizkraukli, Lielvārdi, Saulkrastiem un Rīgu. Nodaļā tiek analizēti iegūtie statistiskie dati un tiek apkopoti aptaujātās sabiedrības viedokļi par Latvijas maģistrālajiem apvedceļiem, to nepieciešamību, potenciālajiem riskiem, problemātiku un potenciālo rīcību situācijas uzlabošanai. Trešajā darba nodaļā tiek analizētas pilsētas saistīto maģistrālo apvedceļu ietekmē, kā arī tiek salīdzinātas šīs pilsētas izmantojot pilsētu analīzē apkopotos datus un veiktās aptaujas statistiskos datus. Ceturtajā darba nodaļā tiek izstrādāti strukturēti kritēriji maģistrālo apvedceļu nepieciešamības novērtēšanai priekš pilsētvides, ņemot vērā darbā veikto informācijas izpēti, iegūtos datus, veikto aptauju un pilsētu analīzi. Darba pielikums ietver veiktās aptaujas jautājumus un aptaujā iegūtos rezultātus, kā arī studiju ietvaros veiktā arhitektūras projektēšanas pētījuma grafisko daļu. Bakalaura darbs ir rakstīts Latviešu valodā un tas sastāv no 69 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 6 tabulas, 48 attēli, 43 grafiki. Pielikumā ir vēl 18 tabulas un 23 attēli. Darbā tika pielietoti 50 informācijas avoti un iekļauti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi pilsētvide, kritēriji, ietekme, maģistrālais apvedceļš, maģistrālais ceļš, apvedceļš, ceļu tīkls, infrastruktūra, Ogre, Aizkraukle, Saulkrasti, E22, E67, A1, A6, P80
Atslēgas vārdi angļu valodā urban environment, criteria, impact, highway bypass, highway, bypass, road network, infrastructure, Ogre, Aizkraukle, Saulkrasti, E22, E67, A1, A6, P80
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 23:57:01