Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pēckara degradēto postindustriālo teritoriju revitalizācija ilgtspējīgam tūrismam.
Nosaukums angļu valodā Revitalization of the After-War Post-Industrial Brownfield Areas for the Sustainable Tourism
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matijs Babris
Recenzents Lekt. Sandra Levāne
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Pēckara degradēto postindustriālo teritoriju revitalizācijas ilgtspējīgam tūrismam. Latvijas reģionos ir novērojams dažādām tūrsima grupu interesēm atbilstošo pakalpojumu trūkums. Vairāku faktoru ietekmē mūsdienās daļā no ražošanas kompleksiem nenotiek darbība, tas rada degradētas teritorijas, kurām ir potenciāls būt revitalizētām par tūrisma galamērķiem. Degradēto teritoriju revitalizācija tūrismam uzlabo kopējo pilsētas arhitektonisko tēlu, veicina teritorijas ilgtspējīgu attīstību kā arī uzlabo reģionālā tūrisma situāciju valstī. Darba mērķis ir apkopot un salīdzināt plānošanas pieejas, kā arī atbalsta instrumentus objektu revitalizācijas stratēģijai ilgtspējīga tūrisma veicināšanai Latvijas reģionos. Mērķa sasniegšanai tiek raksturota degradētu pēckara ražošanas objektu teritoriju esošā situācija Latvijas reģionos, noteikti ilgtspējīgu tūrismu veidojošie faktori, intervēti tūrsima grupu pārstāvji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, lai noteiktu degradēto objektu revitalizācijas ietekmi uz tiem. Pirmajā nodaļā tiek pētīta degradēto postindustriālo teritoriju rašanās un attīstības dinamika. Otrajā nodaļā tiek apkopotas dažādu sabiedrības grupu pārstāvju pieejas degradēto teritoriju reivtalizācijā, kā arī otrajā nodaļā - ietverti likumdošanā minētie aspekti, kas skar degradētās būves. Darba trešajā nodaļā tiek raksturotas objektu pasīvās aktivizēšanas pieejas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību, uzņēmēju un valsts finansiālā atbalsta iespējas objektu reivtalizācijā. Bakalaura darbā secināts, ka Latvijā Covid-19 ietekmē ir pieaugusi cilvēku interese par degradētiem objektiem, kas rada pamatu revitalizēt degradētās postindustriālās teritorijas tūrisma mērķiem, Latvijas reģionos ir tendence revitalizēt postindustriālās teritorijas par biznesa vai industriāliem parkiem ar mērķi veicināt reģionu ekonomisko izaugsmi, taču revitalizējot teritorijas tūrismam, tas veicinātu reizē gan reģiona ekonomisko izaugsmi, gan atrisinātu Latvijas reģionu tūrisma pakalpojumu trūkumu dažādām tūrisma grupām. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 79 lapaspuse, ieskaitot 41 attēlu, 7 tabulas un tam ir 12 pielikumi. Izmantoti 83 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Degradētas teritorijas, revitalizācija, ilgtspējība, tūrisms
Atslēgas vārdi angļu valodā Brownfields, revitalization, sustainability, tourism
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 23:42:17