Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Slēgta tipa tirgus teritorijas Latvijas pilsētās
Nosaukums angļu valodā Closed Type Market Areas in the Towns of Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes bakalaura programmas 4.kursa studentes Sabīnes Aseres bakalaura darba “Slēgta tipa tirgus teritorijas Latvijas pilsētās” mērķis ir, apkopojot Latvijas pilsētu slēgtā tipa tirgu teritorijas un balstoties uz Eiropas pieredzi, atklāt to attīstības potenciālu komercvides un rekreācijas telpu attīstības kontekstā. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, darbs sistemātiski tiek dalīts trīs nodaļās. 1.nodaļas ietvaros tiek pētīta Latvijas tirgu vēsturiskā attīstība un apzināta tirgu tipoloģija pasaulē un Latvijā. Pētījuma ietvaros no interneta avotiem un mūsdienu kartēm tiek reģistrētas un apkopotas tirgus teritorijas 56 Latvijas pilsētās, kuru iedzīvotāju skaits nepārsniedz 100 000. 2. nodaļā , lai noskaidrotu tirgus, kā sabiedriskas telpas kvalitātes, tiek analizēti esoši pētījumu un publisku telpu veidošanas principi. Tiek padziļināti analizētas slēgta tipa tirgus teritorijas un apzināta to problemātika. 3.nodaļā, lai noskaidrotu iespējamos tirgus teritoriju attīstības scenārijus, tiek pētīti veiktie tirgus teritoriju projekti Eiropā pēdējo 10 gadu laikā pēc iespējas tuvākā Latvijas apkaimē. Papildus tiek noskaidrots Latvijas iedzīvotāju viedoklis attiecībā uz iespējamu tirgus teritoriju attīstību caur aptauju. Darba rezultātā, balstoties uz pētījumā veiktajām analīzēm tiek izcelta Latvijas slēgta tipa tirgus teritoriju problemātika, apzināti tirgu veidojošie sociālie un pilsētbūvnieciskie principi un mūsdienām raksturīgās jaunu tirgu veidojošās stratēģijas. Bakalaura darba apjoms sastāv no 63 lapām, 35 attēliem, 110 informācijas avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi slēgta tipa tirgus teritorijas Latvijā, tirgus Latvijā, slēgta tipa tirgus, publiskā telpa pilsētvidē, tirgus pilsētā, tirgus reģenerācija, tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā closed type market territories in Latvia, market in Latvia, closed type market, public space in urban environment, market in city, market regeneration, market.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 21:24:28