Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ogres pilsētas ūdensmalu arhitektoniskie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Architectural Design of Ogre Town Waterfront
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Dr. rer. nat. Lita Akmentiņa
Anotācija Ūdensteces un ūdensmalas ir pilsētai nozīmīgas struktūras ne tikai iedzīvotāju rekreācijai, bet arī ekoloģiski un ekonomiski vērtīgs elements. Īpaši nozīmīgas ūdensmalas ir pilsētai, kas atrodas starp divām upēm un ir nosaukta upes vārdā – Ogre. Ūdensmalas nepieciešams attīstīt tā, lai tās nevis radītu zaudējumus, bet gan veicinātu pilsētas dzīves kvalitātes uzlabošanos un tūrisma attīstību. Analizējot pilsētas ūdensmalas un aktualizējot problēmas, ir iespējams iegūt nozīmīgu pieredzi, lai tālāk plānotu risinājumus, kas izmanto upju pilno potenciālu. Bakalaura darba galvenais mērķis ir analizēt Ogres esošos ūdensmalu arhitektoniskos risinājumus un, apkopojot ūdensmalu plānošanas principus, kā arī pētot citu pasaules pilsētu ūdensmalu arhitektonisko risinājumu piemērus, dot ieteikumus Ogres pilsētas ūdensmalu tālākai attīstībai. Pētījuma rezultātā iegūti secinājumi par ūdensmalu plānošanas principiem un arhitektoniskajiem risinājumiem pasaulē un Latvijā, konstatētas nepilnības esošajos Ogres ūdensmalu arhitektoniskajos risinājumos un piedāvāti iespējamie risinājumi to attīstībai. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām un 11 apakšnodaļām. Galvenās nodaļas darbā ir – 1) Ogres pilsētas ūdensmalu attīstības vēsture; 2) plānošanu ietekmējošie faktori Ogres pilsētas ūdensmalās; 3) ūdensmalu plānošana; 4) Ogres ūdensmalu arhitektonisko risinājumu analīze. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Emīla Mākuļa bakalaura darbs sastāv no 49 lapaspusēm, 40 attēliem, 3 pielikumiem, kā arī darbā izmantoti 45 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ūdensmalas, arhitektoniskie risinājumi, Ogre, Daugava
Atslēgas vārdi angļu valodā waterfront, architectural design, Ogre town, Ogre river, Daugava
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 20:43:00