Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Tēlniecības elementi Latvijas arhitektūrā no 1960. līdz 1980. gadam
Nosaukums angļu valodā Sculptural Elements in the Latvian Architecture in the Years 1960 to 1980
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Pr.doc. Dina Baumane
Anotācija Bakalaura darbā tiek apkopota un analizēta informācija par tēlniecības elementiem Latvijas arhitektūrā no 1960. līdz 1980. gadam, ar uzsvaru uz to izmantošanu ēku eksterjerā. Darba galvenais mērķis ir noteikt pēckara modernisma perioda tēlniecības nozīmi arhitektūrā. Darba pētījuma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmantota induktīvās analīzes pētniecības metode un intervija ar tajā laikā praktizējošu tēlnieku. Informācija apkopota no zinātniski pētnieciskiem avotiem, publikācijām, Latvijas Valsts arhīvā esošiem materiāliem. Pētījums sastāv no trim nodaļām. Pirmajā tiek analizētas tēlniecības un arhitektūras politiskās un estētiskās nostādnes, kas ietekmējušas arhitektūras attīstību, kā arī apskatīta kombināta “Māksla” darbība. Otrajā nodaļā apkopoti un sistematizēti tēlniecības elementi, atbilstoši četrām iedalījuma grupām – tēlniecības detaļas arhitektūrā; dekoratīvs elements pie fasādes; cilnis arhitektūrā un fasādes elementi; arhitektūra kā tēlniecības objekts. Trešajā nodaļā, lai apzinātu tēlniecības nozīmi Latvijas arhitektūrā, pētīta arhitektu un mākslinieku uztvere par mākslas sintēzes nepieciešamību 1960.–1980. gados. Tiek secināts, ka tēlniecības elementiem Latvijas arhitektūrā no 1960. līdz 1980. gadam ir vairākas nozīmes - atspoguļot politisko un ideoloģisko stāvokli valstī, akcentēt ēkas funkciju, apjomu, vai kādu tā daļu, uzlabot pilsētvides estētisko kvalitāti, ieviest pilsētvidē mākslu. Vairumā gadījumu tēlniecības elementus arhitektūrā var uzskatīt par augstvērtīgu pievienoto vērtību. Dekoratīvos elementus stipri ietekmē pašas ēkas stāvoklis, tādēļ saudzējot vērtīgu padomju arhitektūras mantojumu kopumā, tiek saudzēti arī tēlniecības elementi. Nopietnākie draudi ir ēku atjaunošana un siltināšana, tādēļ nosakot šo elementu būtisko nozīmi, tiek mēģināts novērst attiecīgā perioda tēlniecības elementu arhitektūrā neapdomīgu pazušanu un veicināt to saglabāšanu. Rīgas Tehniskās universitātes, arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Santas Āboliņas bakalaura darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un pielikumiem. Darba pielikumā pievienota intervija ar tēlnieku O. A. Feldbergu, kā arī studiju semestra laikā izstrādāts praktiskās daļas vizuālais materiāls. Bakalaura darbs “Tēlniecības elementi Latvijas arhitektūrā no 1960. līdz 1980. gadam” sastāv no: 45 lpp, 61 attēla, 2 pielikumiem un 84 izmantotajiem avotiem. Darbs izstrādāts Rīgā, 2021. gadā. Atslēgas vārdi: arhitektūra, tēlniecība, 1960. –1980. gadi, pēckara modernisms.
Atslēgas vārdi arhitektūra, tēlniecība, 1960. –1980. gadi, pēckara modernisms
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, sculpture, the years 1960 – 1980, post-war modernism
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 18:22:55