Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Barjeras Scrum ietvara ieviešanai Latvijas progammatūras izstrādes uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Barriers to Implementation of Scrum Framework in Latvia's Software Development Companies
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Gregory Scott Mathers
Recenzents D.Ērgle
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums: Barjeras Scrum ietvara ieviešanai Latvijas programmatūras izstrādes uzņēmumos. Maģistra darba mērķis: Izpētīt Scrum disfunkcijas Latvijas uzņēmumos, kas veido barjeras Scrum ietvara veiksmīgai ieviešanai, un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai. Izmantojot daudzveidīgus literatūras avotus tika atlasītas un izpētītas 13 Scrum ietvara disfunkcijas, kā arī ar darba anketas palīdzību noskaidrota to aktualitāte Latvijā. Izvēloties darbsemināru kā pētījuma metodi, tika izpētīti divu Scrum disfunkciju - “Scrum meistars tikai kā komandas līmeņa loma” un “Produkta īpašnieka aizvietotājs” - cēloņi un sekas izmantojot sistēmiskās domāšanas vizualizēšanas rīku - cēloņu cilpu diagrammu. Analizējot darbsemināra rezultātus, tika izveidota gala cēloņu cilpu diagramma, kas apvieno daudzas no atlasītajām Scrum disfunkcijām. Tādējādi autore nonāca pie slēdziena, ka zināšanu trūkums par Scrum ietvaru visos uzņēmuma līmeņos ir viens no pirmcēloņiem Scrum disfunkcijām. Darba rezultātā autore izstrādāja ieteikumus Latvijas uzņēmumu vadītājiem kā identificēt Scrum disfunkcijas un tās novērst. Rekomendācijas uzņēmumiem sevī ietver: zināšanu apguvi par Scrum ietvaru visos organizācijas līmeņos, pareizu produkta definēšanu ap to izveidojot nelielas, daudzfunkcionālas komandas ar kopīgu darba mērķi, kā arī salāgotiem veiktspējas rādītājiem un veicināšanas shēmām. Uzņēmumiem tiek ieteikts izmantot cēloņu cilpu diagrammas nelielās grupās, lai iesaistot darbiniekus kopīgi atklātu pirmcēloņus sistēmiskām problēmām un kopā meklētu to risinājumus. Darbs sastāv no 6 nodaļām, tajā ir 2 tabulas, 19 attēli, un 4 pielikumi. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Scrum ietvars, Agile domāšanas veids, Scrum ieviešana, Scrum disfunkcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Scrum framework, Agile mindset, Scrum implementation, Scrum dysfunctions
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 17:57:53