Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koka konstrukciju estētiskie risinājumi mūsdienās Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Aesthetic Solutions of Wooden Constructions in the Present-day Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Pr. doc. Aldis Lapiņš
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Koka konstrukciju estētiskie risinājumi mūsdienās Latvijā”. Koka arhitektūras estētika laika gaitā mainās. Vēsturiskajai koka arhitektūrai ir savas estētiskās izpausmes un tradīcijas, padomju periodā koka konstrukcijas nebija plaši izmantotas un līdz ar to netika plaši izkopa to estētiskā kvalitāte, tomēr, attīstoties mūsdienu koka būvniecības tehnoloģijām, pēdējās desmitgades laikā koka kā būvmateriāla popularitāte pasaulē ir augusi un pateicoties jauniem risinājumiem, ir iespējams radīt projektus, kas iepriekš nebija iespējami, lietderīgi vai efektīvi, līdz ar to būtiski ir mainījušās iespējas, kā var izmantot koku arhitektūras dizainā. Pētījuma mērķis ir apkopot, sistematizēt un analizēt risinājumus, kas izceļ koka konstrukciju estētiskās kvalitātes mūsdienu arhitektūrā Latvijā, lai tos apzināti un mērķtiecīgi varētu izmantot arhitektūras praksē. Pētījumā tiek izmantota induktīvās analīzes metode, kuras veikšanai tiek apkopoti piemēri, kā koka konstrukcijas tiek izmantotas ēkas vizuālā iespaida veidošanai. Koka konstrukciju estētiskie risinājumi ir sistematizēti, atbilstoši galvenajiem koka konstrukciju veidiem - nesošās un nenesošās konstrukcijas - un to apakšiedalījumiem, jo, analizējot iegūtos piemērus, jau sākotnēji tiek konstatēts, ka konstrukciju dizaina iespējas visvairāks atšķiras atkarībā no tā, vai izstrādājums nes vai nenes konstruktīvo slodzi. Konstrukciju risinājumi tiek apkopoti, galvenokārt izmantojot publicētos materiālus žurnālos “Latvijas architektūra”. Pētījumā apkopotā informācija un analizētie elementi turpmāk var tikt izmantoti arhitektu praksē mērķtiecīgu un apzinātu koka arhitektūras dizainu veidošanai.
Atslēgas vārdi Latvija, koka konstrukcija, estētiskie risinājumi, mūsdienu arhitektūra, estētika
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia, wooden design, aesthetic solutions, modern architecture, aesthetics
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 17:21:43