Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Automātiska smagās tehnikas mazgātava
Nosaukums angļu valodā Automatic car wash for heavy-duty machinery
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Jānis Lungevičs
Recenzents Māris Puriņš
Anotācija Bakalaura darbā ar projekta daļu ir projektēta automātiska smagās tehnikas mazgāšanas iekārta un mazgātava, kura pēc klienta izvēlētām apstrādes iespējām ir spējīga visu mašīnas ģeometriju apstrādāt ar tīrīšanas līdzekļiem, ūdeni, t.sk. smagu netīrumu gadījumos noberzt ar birsti, nožāvēt ūdeni un apstrādāt auto krāsu ar šķidro vasku. Tā kā darba vide ir paaugstinātā mitrumā, tad iekārta tiek konstruēta atbilstoši šādiem apstākļiem, kur tā ir viegli izjaucama, kopjama un var tik mazgāta ar augstspiediena mazgātājiem un netīrumus noņemošiem ķīmiskajiem līdzekļiem. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir apskatīti galvenie tehnoloģiskie risinājumi uzdevumam, kā arī veikta analīze citām jau pastāvošām iekārtām un to aktualitātei. Darba otrajā daļā veikta kinemātisko shēmu analīze, kuras rezultātā novērtēti dažādi faktori gala iekārtas uzbūvei. Darba trešajā un ceturtajā nodaļā veikti galvenie konstruktīvie un kinemātiskie aprēķini. Piektajā daļā pētītas vairākas elektriskās vadības komponentes. Sestajā un septītajā nodaļā apkopota tehniskā informācija un izstrādāts vadības algoritms un programma. Astotajā nodaļā ir raksturoti vides un darba drošības jautājumi. Devītajā nodaļā apkopota informācija un veikts pilns projekta izcenojums, kā arī veikts aprēķins projekta realizācijas laikam. Grafiskā daļa sastāv no mezglu kopsalikuma rasējumiem, atsevišķu detaļu rasējumiem, kinemātiskās shēmas, vadības programmas rasējumiem, elektriskajiem rasējumiem un galveno mazgātavas kopskata rasējumu. Darbs ir rakstīts latviešu valodā. Darbs satur: 66 lapas, 48 attēlus, 12 tabulas, 5 pielikumus un 46 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Smagā Tehnika Mehatronika Mazgāšana Tehnoloģija Automātiska
Atslēgas vārdi angļu valodā Heavy-duty Machinery car-wash Mechatronics Technology Automatic
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 16:53:54