Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Attīstības stratēģija Vides risinājumu institūta Zemes novērošanas datos balstītiem pakalpojumiem
Nosaukums angļu valodā Development Strategy for EO Data-based Services of the Institute for Environmental Solutions
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inga Jākobsone
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Lai gan Eiropas Zemes novērošanas tirgus ir augošs (EARSC, 2020) un Zemes novērošanas datos balstīti pakalpojumi spēj sniegt augstas pievienotās vērtības pakalpojumus dažādiem tirgus segmentiem, to sniedzējiem ir grūtības sasniegt tirgu, īpaši privāto sektoru. Vides risinājumu institūts (VRI) ir attīstījis četrus Zemes novērošanas datos balstītus pakalpojumus, ar kuriem būtu gatavs ieiet tirgū. Taču, ņemot vērā minētās pakalpojumu sniedzēju grūtības, rodas jautājums - kā atrast dzīvotspējīgu tirgus sasniegšans stratēģiju, aizsniegt gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus un nodrošināt izaugsmi? Maģistra darba mērķis bija izstrādāt attīstības stratēģiju VRI Zemes novērošanas datos balstītiem pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju. Lai sasniegtu mērķi, autors veica pētījumu trīs posmos: 1. posms – VRI kā Zemes novērošanas pakalpojuma sniedzēja ārējās un iekšējās vides izpēte, Zemes novērošanas datos balstītu pakalpojumu taksonomijas izpēte, 8 līdzīgu pakalpojumu gadījumanalīze; 2. posms – potenciālo klientu un gala lietotāju izpēte, tai skaitā 9 intervijas, 11 “Baltic Task Force” gala lietotāju gadījumanalīzes; 3. posms – starpnieku kā atbalsta mehānismu izpēte, 7 politikas dokumentu un programmu izpēte. Pētījuma rezultāti un secinājumi tika iekļauti izstrādātajā VRI Zemes novērošanas pakalpojumu attīstības stratēģijā. Kā kopējo stratēģiju autors iesaka izmantot diferenciāciju, taču, ņemot vērā katra VRI pakalpojuma tirgus pieeju (šaura, plaša, jauna tirgus izveide), diferenciācijas stratēģiskie virzieni var atšķirties. Tirgus pieejai un pakalpojumiem pielāgotie stratēģiskie virzieni ietverti četrās alternatīvās. To ieviešanai autors piedāvā speciāli izstrādātu ieviešanas modeli. Pētījuma secinājumi liecina, lai izdzīvotu, Zemes novērošanas datos balstītu pakalpojumu sniedzējiem ieteicams izmantot kombinētu modelī balstītu pieeju, kas ir mērķēta gan uz publisko, gan privāto sektoru. Savukārt, lai aizsniegtu privāto sektoru, jāspēj izveidot jaunu tirgus pieprasījumu, nepieciešams mainīt ierastās pieejas un procesus gan Zemes novērošanas, gan mērķa tirgus industrijās.
Atslēgas vārdi Attīstības stratēģija; Zemes novērošana; datos balstīti pakalpojumi; zināšanu ietilpīgi pakalpojumi; augstas pievienotās vērtības pakalpojumi; vērtības koprade; zinātnes pakalpojumu komercializācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development strategy; Earth Observation; data-based services; knowledge-intensive business services; high value-added services; value co-creation; science commercialization
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 12:07:16