Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Darbinieku augstas iesaistes sasniegšana uzņēmumā X attālinātā darba apstākļos
Nosaukums angļu valodā Achieving High Employee Engagement in Company X Within Remote Work Environment
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Daiga Ērgle
Recenzents A.Gaile
Anotācija 2020. gada sākumā situācija darba vidē krasi mainījās ikvienam, un visai pasaulei bija jāpielāgojas attālinātajam darbam. Tagad ir skaidrs, ka vismaz daļai uzņēmumu attālinātais darbs turpināsies kā pastāvīgs uzstādījums un tādēļ būtu jāveic atbilstošas izmaiņas esošajos procesos. Tā kā darba autors ir personāla vadītājs starptautiskā uzņēmumā, tad ar darbiniekiem saistītās tēmas ir galvenais interešu objekts, un darbinieku labklājība un iesaistīšanās ir būtiska uzņēmuma X panākumiem. Uzņēmums X, kas tiks apskatīts šajā maģistra darbā, ir starptautisks zāļu ražotājs. 2020. gada nogalē veiktajā darbinieku iesaistes aptaujā, ko uzņēmums X atkārtoja 2020. un 2021. gadā, rezultāti parādīja pirmās pazīmes par attālinātā darba negatīvo ietekmi uz darbiniekiem. Darbinieku apmierinātības un iesaistīšanās rādītāji stabili krītas, salīdzinot ar 2019. gada rezultātiem. Arī uzņēmuma X finanšu rezultāti un darbinieku mainības rādītāji pēdējos 2 gados ir negatīvi ietekmēti. Maģistra darba galvenais mērķis ir izstrādāt ieteikumus uzņēmumam X, lai uzlabotu darbinieku iesaisti ietekmējošos faktorus attālinātā darba laikā, pārskatot teorētisko informāciju un precizējot, kuri no iesaistes virzītājiem ir pakļauti riskam īpaši attālinātā darba dēļ. Darbā tiks veikti arī praktiski pētījumi, lai analizētu darbinieku iesaistīšanās līmeņus noteiktā darbinieka dzīves cikla posmā, veicot to attālināti, kā arī papildus pētījumi par kopējo darbinieku iesaisti un labklājību pēc 2 attālināta darba gadiem. Problēma, kas aplūkota maģistra darbā, vērsta uz apgalvojumu, ka attālinātā darba vide rada nopietnus draudus vairākiem kritiskiem darbinieku iesaistes virzītājiem. Savukārt iesaistīšanās samazināšanās negatīvi ietekmē uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti. Tāpēc uzņēmumam X ir jāpārveido personāla procesi un jāievieš pasākumi, lai novērstu galvenos iemeslus iesaistīšanās faktora kritumam un lai aizsargātu uzņēmuma panākumus. Darbā izmantotās pētniecības metodes ir teorētisko datu apskats par attālinātā darba vidi, darbinieku iesaistes faktoriem un to ietekmi uz darbinieku dzīves cikla posmiem. Iekļauti arī personāla procesu praktiskie novērojumi uzņēmumā X. Kopā darbā tiks apskatīti 3 praktiskie pētījumi, no kuriem 2 ir autora veikti pētījumi. Autors veic divus pētījumus - tiešsaistes aptauju un individuālas intervijas, ar mērķi noteikt kritiskākās problēmas kādēļ notiek darbinieku iesaistes līmeņa samazināšanās. Apkopojot pētījumu rezultātus un secinājumus, ir skaidrs, ka problēmas izklāsts ir definēts un formulēts precīzi, un vairāki darbinieku iesaistīšanas faktori ir apdraudēti, un tie tieši ietekmē uzņēmuma X rezultātus un produktivitāti, tāpēc daļa no personāla procesiem ir jāmaina, kā arī jāievieš jauni procesi, kas palīdzētu uzņēmumam X veicināt darbinieku iesaisti. Visvairāk ietekmētās darbinieku iesaistīšanās jomas attālinātās darba vides dēļ ir komandas darbs un izaugsme, kā rezultātā uzņēmums var ciest produktivitātes, rentabilitātes, darba kavējumu un darbinieku mainības jomās. Veiktie pētījumi pierāda, ka darbinieku iesaistīšanās līmenis ir samazinājies, un tas ir signāls organizācijai, ka jāveic pasākumi, lai uzlabotu iesaistīšanās līmeni. Lielākā daļa ieteikumu ir saistīti ar biežāku dažāda līmeņa saziņu ar darbiniekiem, neformālāku diskusiju veicināšanu, precīzāk aprakstītām procedūrām, kā arī darbinieku noslodzes auditu kā obligātu uzdevumu, lai gūtu reālu priekšstatu par katra darbinieka uzdevumiem. Visi darba laikā izstrādātie ieteikumi pozitīvi ietekmēs darbinieku iesaistīšanās līmeni uzņēmumā X un tieši ietekmēs uzņēmuma rezultātus. Lielāko daļu ieteikumu var veikt salīdzinoši īsā laikā un ar personāla vadītāja papildus atbalstu, piesaistot papildus finanšu resursus. Ar atbilstošu laika, kā arī personāla vadītāja resursu un darba slodzes plānošanu, uzņēmums X varētu sasniegt ievērojamu darbinieku iesaistes līmeņa pieaugumu, kas tieši ietekmētu uzņēmuma panākumus no produktivitātes un rentabilitātes viedokļa.
Atslēgas vārdi Darbinieku iesaiste
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee engagement, remote work
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2022 19:51:15