Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noliktavas darbības pilnveidošanas iespēju izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Possibilities for Improving Efficiency of Customs Warehouses”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, Dr.oec.
Anotācija Mūsdienās noliktavas ir svarīgs saistošais posms tehnoloģiskajā procesā starp ražošanu un tirdzniecību. Muitas noliktavām ir nepieciešama mūsdienīga organizācija, modernas tehnoloģijas un kvalificēts personāls. Loģistikas speciālistu kompetencē ir muitas noliktavu glabāšanas organizācija, to plūsmu pārvaldība, kas savieno muitas noliktavu ar uzņēmumu darbības ciklu, optimizējot izmaksas, vienlaikus apmierinot apkalpoto klientu bāzes vajadzības. Lai optimizētu muitas noliktavas darbu un samazinātu dažāda veida zaudējumus, arvien vairāk muitas noliktavu vadība sāk pētīt un ieviest dažādas mūsdienīgas sistēmas noliktavas darbības organizēšanai un vadīšanai. Tās ir daļa no jau eksistējošām vadības sistēmām, kuras paredz tādu rīku izmantošanu, kas palīdz optimizēt noliktavas darbību un palielināt tās darba efektivitāti. Mūsdienās ir palielinājusies interese par muitas noliktavu vadīšanas veiksmīgu īstenošanu visos ražošanas cikla posmos. Tas ietver noliktavas vadības sistēmas ieviešanu, materiālu plūsmas kontroli un optimizēšanu, piemērotas pasūtījumu apstrādes sistēmas ieviešanu, atbilstoša krājumu atjaunošanas līmeņa uzturēšanu un daudz ko citu. Noliktavu darbības optimizācija ļauj uzņēmumam būt elastīgākam un efektīvākam, tādējādi palielinot tā konkurētspēju. Izvēlētās tēmas aktualitāte tiek pamatojama arī izejot no tā, ka muitas noliktavas ir viens no svarīgākajiem loģistikas sistēmu elementiem. Arvien aktuālāks šodien kļūst jautājums: kā nodrošināt optimālu noliktavas darbību, līdz minimumam samazināt darbības, kas nerada pievienoto vērtību, un likvidēt atkritumus? Tam ir daudz rīku, taču ne visi muitas noliktavu vadītāji zina, kuru, kad un kā izmantot. Tādējādi šis pētījums palīdzēs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Pētījuma priekšmets šajā darbā ir muitas noliktavu darbība Latvijas Republikā. Pētījuma objekts: Latvijas Republikas muitas noliktavu darbības pilnveidošana, kas konkretizējas muitas noliktavu mērķos un funkcijās. Darba mērķis ir izstrādāt pasākumu kompleksu Latvijas republikas muitas noliktavu darbības pilnveidošanai mūsdienu ekonomiskajos apstākļos. Veicamā pētījuma loģika nosaka sekojošo darba uzdevumu klāstu: 1. Raksturot muitas noliktavu darbības normatīvi tiesisko un organizatorisko nodrošinājumu gan ES kopumā, gan arī Latvijā. 2. Veikt Latvijā pastāvošo muitas noliktavu darbības un tās organizācijas analīzi, lai noteiktu šai procesā pastāvošās problēmas 3. Noteikt problēmas muitas noliktavu darbībā, kuras traucē efektīvai to darbībai un kuras ir raksturīgas gan ES kopumā, gan Latvijas Republikai konkrēti. 4. Noteikt veidus, kā uzlabot muitas noliktavu darbību, ka arī piedāvāt to darbības efektivitātes vērtēšanas paņēmienus. Darba apjoms ir 59 lpp. darbā ietverts 1 attēls un 4 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 34 vienības.
Atslēgas vārdi Muitas noliktava, muitas noliktavu darbība Latvijas Republikā
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouse, customs warehousing activity in the Republic of Latvia
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2022 16:56:38