Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu maksātāju saistību izpildes un darbības ierobežošanas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improving Tax Compliance”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora vietniece
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma: “Nodokļu maksātāju saistību izpildes un darbības ierobežošanas pilnveidošana”. Šī tēma ir aktuāla, jo skar visu sabiedrību kopumā. Nodokļu maksātājam ir noteikti pienākumi, kas jāizpilda un viens no tiem ir nodokļu deklarāciju iesniegšana likumos noteiktos termiņos. Daļa uzņēmēju šo pienākumu neveic savlaicīgi, iesniedz nodokļu deklarācijas, neievērojot likumā noteikto termiņu, tādējādi gan aizskarot darba ņēmēja tiesības uz sociālām garantijām, gan kavējot nodokļu administrācijai veikt likumā noteiktās funkcijas. Tāpēc darba mērķis ir veikt pētījumu par nodokļu maksātāju saistību izpildi tieši nodokļu deklarāciju iesniegšanas jomā, izstrādāt priekšlikumus saistību izpildes un darbības ierobežošanas pilnveidošanai. Bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt nodokļu deklarācijas iesniegšanas statistiku, veikt nodokļu deklarāciju termiņa kavējuma iemeslu analīzi, analizēt, kāpēc nodokļu deklarācijas tiek kavētas vai netiek iesniegtas, izpētīt izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pievienotās nodokļa deklarācijas neiesniegšanu un izpētīt saimnieciskās darbības apturēšanas ietekmi uz uzņēmumu. Izvērtēt ieguvumus automātiskai nodokļu maksātāju saukšanai pie administratīvās atbildības par nodokļu deklarāciju neiesniegšanu likumos noteiktos termiņos, salīdzināt nodokļu deklarāciju iesniegšanu dažādās Eiropas Savienības valstīs. Darba noslēgumā izstrādāt un argumentēt secinājumus un priekšlikums par nodokļu deklarāciju iesniegšanas disciplīnas uzlabošanas iespējām un darbības ierobežošanas pilnveidošanas iespējām. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nodokļu maksātāju saistību izpilde deklarāciju iesniegšanas jomā. Pētījuma priekšmets: nodokļu maksātāju darbības ierobežošanas procesa pilnveidošana. Darbam ir praktiskā vērtība, jo tika izvirzīti priekšlikumi, kā uzlabot nodokļu deklarāciju iesniegšanas disciplīnu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kopējais apjoms ir 60 lappuses, darbā iekļautas 9 tabulas, 7 attēli un 4 pielikumi. Pētījuma gaitā izmantoti 45 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi nodokļu maksātāji, saistības, nodokļu deklarāciju iesniegšana
Atslēgas vārdi angļu valodā taxpayers obligations
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2021 17:51:17