Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Biznesa inkubatora sociālekonomiskās ietekmes uz Jelgavas reģionu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the socio-economic impact of a business incubator on the Jelgava region
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Asoc.prof. A.Auziņš
Anotācija Maģistra darba autore Alise Smiltāne izstrādāja darbu, kura temats ir „Biznesa inkubatora sociālekonomiskās ietekmes uz Jelgavas reģionu novērtējums”, zinātniskais vadītājs ir Mg.oec., Dipl.oec.Uldis Kamols. Maģistra darba mērķis ir noteikt Jelgavas Biznesa inkubatora darbības sociālekonomisko faktoru ietekmi uz tā darbības reģionu. Pirmajā daļā tiek aprakstīts teorētiskā puse uzņēmējdarbībai un tās formām. Tāpat, tiek apskatīti sociālekonomiskie faktori ar kuriem uzņēmumi saskaras savas darbības laikā, kā arī saistošā Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana. Otrajā daļā tiek veikta mazu (mikro) un vidēju uzņēmumu atbalsta sistēmu analīze, pēc tās autore secina, ka pilnīgāks atbalsts uzņēmējiem ir biznesa inkubatoriem. Jelgavas biznesa inkubatora reģiona analīze, tā rezultātā tiek noteiktie vājie posmi – ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, Trešajā nodaļā tiek izstrādāta inkubatora dalībnieku aptauja par sociālekonomisko faktoru ietekmi. Pēc izveidotiem kritērijiem darba autore veic inkubatora dalībnieku novērtēšanu pēc kuras tiek secinās, ka uzņēmumu ietekme uz sociālekonomiskajiem faktoriem ir vērtējama kā viduvēja. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 90 lappuses. Tajā ir iekļauti 46 attēli un 21 tabulas. Darbā izmantotas 96 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Biznesa inkubators, uzņēmējdarbība, sociālekonomiskie faktori, reģions
Atslēgas vārdi angļu valodā Business incubator, entrepreneurship, socio-economic factors, region
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2021 10:23:31