Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Brocēnu pilsētas teritorijas attīstības iespēju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Brocēni City Territory Development Opportunities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Mārupes novada izpilddirektors K.Ločs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Brocēnu pilsētas teritorijas attīstības iespēju novērtējums”. Darba autors: Kārlis Barančans Darba vadītājs: Mg.oec., Uldis Kamols Izstrādātais darbs sastāv no 101 lappusēm, 50, attēliem, 10 tabulām un 2 pielikumiem. Katras apdzīvotas vietas veidošanās pamatā ir bijuši dažādi priekšnosacījumi, lai tā atrastos tieši tur, kur tā ir un attīstītos tieši tā, kā apstākļi ir ļāvuši. Laika gaitā pilsētu uzbūve Latvijā ir veidojusies līdzīgi, bet ir arī tādas pilsētas, kuru izveidošanu ir veicinājuši tuvumā esošie resursi un rūpnīcu izveide ražošanas procesa nodrošināšanai. Viena no tādam ir Brocēnu pilsēta, kuras apbūve uzsākusies pateicoties Brocēnu Cementa rūpnīcai. Brocēni pilsētas statusu ir ieguvuši 1992. gadā, bet pēdējo desmit gadu laikā tās telpiskā vide ir būtiski attīstījusies un liek aizdomāties par tās nākotnes iespējām. Pamazām ir attīstīta ceļu infrastruktūra, inženierkomunikāciju infrastruktūra, tomēr 2000. gadā īstenotais daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pilotprojekts Latvijā ir atstājis negatīvu ietekmi, un kopš tā laika Brocēnu daudzīvokļu māju infrastruktūra nav atjaunota un atrodas sliktā stāvoklī, līdz ar to ir jāmeklē tūlītēji risinājumi. Jaunas iespējas ir pavērušās tieši administratīvi teritoriālās reformas ietekmē, jo, apvienojoties ar Saldus novadu, var būtiski pieaugt finanšu resursu pieejamība, Eiropas fondu līdzekļu pieejamība, kā arī dažādu investoru un speciālistu piesaiste attīstības veicināšanai. Lai varētu noskaidrot un novērtēt Brocēnu pilsētas teritorijas un infrastruktūras attīstības iespējas līdz 2030. gadam, darba autors aprakstīja esošo pilsētas infrastruktūras situāciju. Novērtēja teritorijas attīstības iespējas un noskaidroja iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju gan pilsētvidē, gan pašvaldības darbībā. Iedzīvotāji kā savu dzīves vietu labprāt izvēlētos savrupmājas, kas šobrīd, kad liela daļa darba tiek veikts attālināti, ir priekšrocība, salīdzinot ar dzīvošanu daudzdzīvokļu namā, kur nav iespējams iziet jebkurā atpūtas brīdī savā teritorijā. Aptaujas rezultātā noskaidrojās iedzīvotāju nākotnes vēlmes pilsētas attīstības jautājumā un šā brīža Rīgas ielas daudzīvokļu nama investora pieredze un redzējums nekustamo īpašumu jomā. Ne vienmēr iedzīvotāju vēlmes sakrīt ar politiskajiem uzstādījumiem un budžeta iespējām. Pašvaldības neveiksmes ir arī iedzīvotāju neveiksmes, iedzīvotāju attieksmei ir jāmainās aktīvāk iesaistoties savas dzīves telpas veidošanā, tikai tā maza pilsēta var veiksmīgi plānot savu saimniecisko dzīvi. Izstrādātie priekšlikumi norāda veicamos soļus, kuri būtu kā pirmie jāveic, lai īstenotu iedzīvotāju vēlmes un ļautu pilsētai turpināt iesākto attīstību. Lai gan Brocēnu pilsētai ir četri attīstības iespējamie virzieni, šobrīd ir ievirzīta attīstība tieši Rīgas ielas teritorijā un, ņemot vēra ieguldītos līdzekļus, racionālākais lēmums būtu šai teritorijai pievērst galveno uzmanību un sagatavot infrastruktūru savrupmāju apbūvei. Brocēnu pilsēta, teritorijas plānošana, Rīgas ielas attīstība, infrastruktūra
Atslēgas vārdi Brocēnu pilsēta, teritorijas plānošana, Rīgas ielas attīstība, infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Broceni city, spatial planning, development of Rīgas Street, infrastructure
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2021 10:04:09