Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Uzņēmumu risku pārvaldība starptautisko jūras kravu pārvadājumu jomā
Nosaukums angļu valodā Business risk management in the field of international maritime freight transport
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis Rinalds Pļavnieks
Anotācija Maģistra darba autore Agnija Gaidule izstrādāja darbu, kura tēma ir “Uzņēmumu risku pārvaldība starptautisko jūras kravu pārvadājumu jomā”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt risku vadības lēmumu pieņemšanas algoritmu konteineru jūras pārvadājumu jomas risku mazināšanai. Maģistra darbā veikts pētījums par konteineru jūras pārvadājumu jomu ietekmējošajiem riskiem, veikta šo risku analīze, izstrādāts praktisks risku vadības lēmumu pieņemšanas algoritms jomas risku mazināšanai. Darbā ir pētīta jūras pārvadājumu loma pasaules globālajā tirdzniecībā, analizēti starptautisko pārvadājumu jomu regulējošie tiesību akti un to prasības galvenokārt, bet ne tikai atbildības noteikšanas jautājumos, noteiktas jūras pārvadājumos iesaistīto uzņēmumu lomas pārvadājumu organizēšanā un īstenošanā, pētīta dokumentu aprite jūras pārvadājumā. Risku vadības procesa analīzes ietvaros noteiktas veicamās darbības katrā risku pārvaldības procesa posmā, pētīti risku vadības procesā izmantojamie instrumenti un metodes, izstrādāta konteineru jūras pārvadājumu procesa shēma ar piecām iesaistītajām pusēm, kur analizēti katras puses pienākumi un atbildība, pētīta strīdu risināšanas kārtība un noteikti punkti un posmi, kuros risku iestāšanās varbūtība ir visaugstākā. Darbā ir pētīts konteineru jūras pārvadājumu tirgus un to ietekmējošie faktori, tostarp šobrīd aktuālā Covid-19 pandēmija un tās ietekme uz konteineru jūras pārvadājumos iesaistītajām pusēm un tirgus situāciju kopumā. Pētījuma ietvaros analizēti konteineru jūras pārvadājumu uzņēmumā veiktās anketēšanas laikā iegūtie rezultāti, noteikti profesionāļu skatījumā nozīmīgākie riski, kas visvairāk ietekmē konteineru jūras pārvadājumu jomu, un veikts šo risku novērtējums. Pētījuma rezultātā izstrādāti risku vadības lēmumu pieņemšanas algoritmi specifiski trim konteineru jūras pārvadājumu uzņēmumus visbūtiskāk ietekmējošajiem riskiem, noteikts izvērtējamo faktoru kopums pamatota lēmuma pieņemšanai par nepieciešamajiem risku mazināšanas pasākumiem un to apmēru, kā arī izstrādāts vispārīgi konteineru jūras pārvadājumu jomā iesaistītajos uzņēmumos pielietojams risku vadības lēmumu pieņemšanas algoritms risku mazināšanas pasākumu izvēlei un aprēķināta konteineru un kuģu kapacitātes riska mazināšanas pasākumu ekonomiskā ietekme trīs cenu līmeņa scenārijos. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām un 9 nodaļām, tā apjoms bez pielikumiem ir 94 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli, 2 tabulas un 1 pielikums uz 3 lappusēm. Darba izstrādē izmantotas 67 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi risku vadība, konteineru jūras pārvadājumi, risku ietekmes mazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, container sea transport, risk impact mitigation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2021 16:29:42