Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Krājumu organizēšana un vadīšana naftas produktu vairumtirdzniecībā
Nosaukums angļu valodā Stock organisation and management in wholesale of petroleum products
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Nadīna Moroza
Recenzents RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskais) Aivars Gulbis
Anotācija Bakalaura darba autors Rolands Saulišs izstrādāja darbu, kura temats ir “Krājumu organizēšana un vadīšanas naftas produktu vairumtirdzniecībā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, balstoties uz veikto analīzi, uzņēmuma krājumu organizēšanas un vadīšanas procesu uzlabošanai. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta vairumtirdzniecības nozare Latvijā, pievēršot uzmanību tieši motoreļļu un smērvielu tirdzniecībai. Produkcijas raksturojums, pārdošanas specifika un nianses ar ko ir jārēķinās uzņēmumam, importējot šīs preces no trešajām valstīm. Tiek apskatītas krājumu organizēšanas un vadīšanas pieejas, teorētisko uzdevumu klāsts un krājumu analīzes veidi, veiksmīgai krājumu organizēšanai. Darba pētnieciskajā daļā tiek pētīts uzņēmuma vairumtirdzniecības un krājumu organizēšanas process. Tiek analizēta uzņēmuma produkcija pēc ABC un XYZ klasifikācijām. Apskatīta krājumu izvietošana galvenajā noliktavā un tās atrašanās vietas lietderība. Būtiskākie darba ietvaros gūtie secinājumi ir, ka ieviešot ABC klasifikāciju uzņēmumā, kļūst zināms katra produkta svarīgums un ieguldījums uzņēmuma kopējos ieņēmumos. Paredzēt uzņēmuma produkcijas patēriņu un regulēt krājumu līmeni ir sarežģīti, ja nav ieviesta XYZ klasifikācija, tā grupē krājumus pēc to pieprasījuma vai paredzamā patēriņa mainīguma. ABC un XYZ klasifikāciju apvienošana sniedz uzņēmumam daudz aptverošāku priekšstatu par precēm un klientu vajadzībām, tiek radīta saikne starp atsevišķu preču vērtības daļu un attiecīgā izstrādājuma vajadzību. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 65 lapaspuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli un 31 tabula. Darbā ir izmantotas 59 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Krājumu organizēšana un vadīšana naftas produktu vairumtirdzniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Stock organisation and management in wholesale of petroleum products
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2021 18:41:45