Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku izvērtēšanas metodes pilnveidošana plaša profila slimnīcās
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Environment Risk Assessment Method in Wide Profile Hospitals
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Matīss Šmitiņš
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Samanta Puriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mag. DA., lektors Matīss Šmitiņš Bakalaura darba tēma: "Darba vides risku izvērtēšanas metodes pilnveidošana plaša profila slimnīcās" Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darba uzrakstīts uz 96 lapām, tas ietver 12 tabulas, 13 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot darba vides risku izvērtēšanas metodi, veicot darba vides risku analītiskos un praktiskos pētījumus, objektīvi nosakot preventīvos pasākumus darba vides risku, nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu skaitu samazināšanai. Bakalaura darba teorētiskajā daļā analizēta literatūra par veselības aprūpes un sociālās aprūpes nozari, nelaimes gadījumu riskiem un arodslimībām veselības un sociālajā aprūpē, par darba vides risku izvērtēšanu. Bakalaura darba analītiskajā daļā veikta nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu analīze Latvijā un Eiropā, veikta veselības aprūpes darbinieku skaita analīze Latvijā un Baltijas valstīs, veikts medicīnas darbinieku darba vides stresa novērtējums ar aptaujas anketas palīdzību gan VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, gan Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas nodarbināto vidū, veikta aptaujas analīze. Bakalaura darba praktiskajā daļā izvērtēti preventīvie pasākumi medicīnas darbinieku darba vides uzlabošanai – stresa un psihosociālo riska faktoru mazināšanai. Izmantotās metodes: Darba vides risku izvērtēšanas 9x9 baļļu metode, aptauja. Galvenie informācijas avoti: Pasaules Veselības organizācija, OSHA, Eurostat, Valsts darba inspekcija, RSU Darba drošības un vides veselības institūts, Profesiju pasaule.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: veselības aprūpe, darba vides riski, risku izvērtēšana, nelaimes gadījumi darbā, arodslimības, darba vide, stress, psihosociālais risks, medicīnas darbinieks.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: healthcare, work environment risks, risk assessment, accidents at work, occupational diseases, working environment, stress, psychosocial risk, medical worker.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.09.2021 18:44:48